Det er i hovedsak godt voksne ansatte med lang ansiennitet som blir satt på overtallighetslista. En del av dette kunne vært unngått hvis Telenor hadde satset på egne medarbeidere, sier konserntillitsvalgt Roger Rønning. Foto: Terje Bergersen

En mørk dag for ansatte i Telenor

Cirka 200 ansatte blir berørt av omorganisering og nedlegging av virksomheter i Telenor. Dette var beskjeden de ansatte møtte da de kom på jobb mandag.

– Dette er opprørende. En del av de berørte ansatte kunne fortsatt hatt jobber framover, dersom ledelsen hadde fulgt Negotias oppfordring om større fokus på kompetanseheving og kompetanseendring av egne ansatte.

Dette sier Roger Rønning, konserntillitsvalgt for Negotia i Telenor.

Legger ned flere lokasjoner

Telenor informerte de ansatte om endringene i dag. I hovedsak dreier det seg om at lokasjonene i Førde og Steinkjer samt kundeservice i Telenor Business Norge i Stavanger, legges ned. Lokasjonen på Lillehammer blir også berørt. I tillegg blir det ny avdelingsstruktur i divisjonen «Business» som medfører færre årsverk.

– Dette er en trist dag for de berørte og deres familier, ikke minst med tanke på at en del av dette kunne vært unngått dersom Telenor hadde satset på egne medarbeidere, sier Rønning, og utdyper:

- Det er i hovedsak godt voksne ansatte med lang ansiennitet som blir satt på overtallighetslista. I samfunnsdebatten kommer det fram at det bør legges til rette for at folk skal stå lengre i jobb. Telenor følger ikke denne personalpolitikken, heller det motsatte.

- Elendig utøvelse av personalpolitikken

I flere omganger har Telenor omstrukturert og nedbemannet de siste årene. Negotia har like ofte etterlyst tiltak for kompetanseheving for at Telenors egne ansatte kan møte morgendagens krav i bedriften. 

- Vi forstår at Telenor Norge må endre seg i forhold til konkurransesituasjonen, automatisering og det digitale skiftet. Men vi mener at det tas ut for mange ansatte for fort og at det også er en stor risiko i dette, sier Rønning som representerer flere hundre Negotia-organiserte arbeidstakere i bedriften.

– Når vi opplever at de som blir igjen får en merbelastning og at Telenor satser på å hente nødvendig kompetanse utenfor egne rekker, må vi nok en gang presisere vår skuffelse over arbeidsgivers strategi og mener dette er en elendig utøvelse av personalpolitikken. Jeg har sterk medfølelse for de berørte som nå går en usikker framtid i møte, sier konserntillitsvalgt Roger Rønning.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker