- Vi samordner oss for å utøve en felles og mer gjennomslagskraftig påvirkning opp mot det øvrige UNI-fellesskapet, på både europeisk og globalt nivå, sier Eirik Bornø som er nyvalgt president for UNI Nordic ICTS. Foto: Terje Bergersen.

Eirik Bornø ny president for UNI Nordic ICTS

Nylig ble Negotias 1. nestleder Eirik Bornø valgt til president for det nordiske fagforeningssamarbeidet UNI Nordic ICTS.

ICTS står for "information and communication technology services", og er en av hovedsektorene i den internasjonale fagforeningssammenslutningen UNI Global Union. Negotia har mange medlemmer i ICTS- sektoren.

- Det internasjonale arbeidet i UNI har engasjert meg i mange år. Jeg mener det er viktig at Negotia deltar i solidaritetsbyggende arbeid på tvers av landegrensene. Dette handler om både å gi og få tilbake, sier Bornø.

Han har deltatt i UNI Nordic ICTS en årrekke, og ble i februar altså valgt til president for det kommende året. Det nordiske fellesskapet har et samlet medlemsantall på rundt 350.000, fordelt på 17 tilsluttete forbund.

- Målet er å være en sterk og samlende stemme fra ICTS-sektoren i Norden. Vi samordner oss for å utøve en felles og mer gjennomslagskraftig påvirkning opp mot det øvrige UNI-fellesskapet, på både europeisk og globalt nivå.

Bornø forteller at utviklingen innen digitalisering og kunstig intelligens er en særlig aktuell sak til diskusjon nå om dagen. Høyt på agendaen står også den sosiale dialogen mellom arbeidslivets parter, likestilling og beslutninger i EU som påvirker arbeidslivet og samfunnet.

- Det norske arbeidslivet blir stadig mer internasjonalt. Det som skjer ute i verden påvirker også arbeidsmarkedet her hjemme. Det er nedfelt i Negotias planverk og styringsdokumenter at vi skal være i front og vise vei til en bedre arbeidshverdag for medlemmene. Da må vi også løfte blikket utover egne landegrenser, og kunnskap og påvirkningsmuligheter er nøkkelord for å lykkes, sier Eirik Bornø.

…………………………

FAKTA
UNI Nordic ICTS har en styringsgruppe med ett medlem per fagforening, samt et presidium bestående av fem personer. Det gjennomføres vanligvis to styringsgruppemøter og årsmøte hvert året, samt fire til seks møter i presidiet. Strategien følger UNI Global Unions planverk, hvor blant annet flere globale rammeavtaler i arbeidslivet og større gjennomslag for ansattes rettigheter er prioriterte mål.

I tillegg til Eirik Bornøs presidentrolle i UNI Nordic ICTS, har Negotia blant annet disse internasjonale vervene: 2. nestleder Trond Vegard Sæle – president i UNI Europa Youth. Forbundsleder Monica A. Paulsen – styremedlem i UNI Europe Women's Committee og vara til styret i UNI Women’s World Committee. Tillitsvalgt Tonje Lie Aarud – representant i UNI Nordic Women's Networks.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker