Dyrere å bruke egen bil i jobben

Statens sats for kjøregodtgjørelse er satt ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90. Den nye satsen gjelder uansett kjørelengde.

Etter at partene ikke ble enige om nytt reiseregulativ ble det nedsatt en tvisteløsningsnemnd bestående av tre dommere. Det er denne nemnda som til slutt avgjorde stridsspørsmålene.

Den nye satsen på 3,90 per kilometer gjelder for all kjøring uansett kjørelengde, og for alle biler inkludert el-bil. Egen sats for kjøring over 10 000 kilometer (kr. 3,45) og el-biler (kr. 4,20) fjernes. For kjøring over 10 000 kilometer får ansatte en økning fra 3,55 til 3,90 kroner per kilometer

Den skattefrie satsen forblir 3,50 kroner per kilometer, slik at den skattbare andelen heretter er 40 øre.

De nye reisesatsene trådte i kraft 22. juni. Endringene kommer senere enn vanlig fordi staten før nyttår i fjor ikke ble enig med arbeidstakerorganisasjonene (inkludert YS Stat) om nye særavtaler for 2018.

Se også: Statens reiseregulativ

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker