SJEKKPUNKT. Negotia inviterte tillitsvalgte fra et utvalg medlemsklubber til diskusjon og planlegging foran årets lønns- og tariffoppgjør. Fra venstre: Rådgiver Anne-Lene Gabrielsen, forbundsleder Monica A. Paulsen og rådgiver Bjørn Erik Engvin. Foto: Terje Bergersen

Diskuterte strategien for lønns- og tariffoppgjøret

Når det er hovedtariffoppgjør – som i år – skal både avtaletekster og lønn på forhandlingsbordet. Onsdag og torsdag denne uken var 60 tillitsvalgte samlet for å diskutere strategien. Konferansen markerte også sin avsky mot Russlands invasjon av Ukraina.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Tariffkonferansen er fast årlig innslag på aktivitetsplanen til Negotia. Der samles tillitsvalgte fra større medlemsklubber for å planlegge det kommende oppgjøret. Lønnsspørsmålet er som alltid høyaktuelt tema, og i år er det spesielt mange faktorer som påvirker forventningene.

I 2021 ble tilleggene spist opp av prisveksten

- I år skulle vi gjenreise Norge etter koronaen. I stedet gikk vi rett fra gjenåpning til energi- og flyktningkrise i Europa og en verden i uro. Krigen i Ukraina skaper usikkerhet også her i Norge. Energikrisen og olje- og gassmarkedet, problemene i de globale leverandørkjedene, inflasjon og varslete renteøkninger kommer til å påvirke oss, sa Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen på konferansen.

I 2021 ble prisveksten her i landet 3,5 prosent, og for de fleste av Negotias medlemsgrupper havnet lønnsoppgjøret et godt stykke unna det tallet. Paulsen er derfor tydelig på at de ansatte i år skal ha sin rettmessige andel av verdiene de har vært med på å skape virksomhetene.

- I fjor fikk de fleste i realiteten dårligere kjøpekraft, fordi prisveksten ble høyere enn forventet og spiste opp tilleggene. Derfor har vi en klar forventning om reallønnsvekst i årets oppgjør, sier Negotia-lederen.

God fart i norsk økonomi

De ferskeste tallene lagt fram av TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) tilsier en forventet prisvekst på 3,3 prosent i 2022. Geir Axelsen som både er leder av TBU og direktør i SSB, besøkte tariffkonferansen. Han understreket at tallene er anslag og ikke en fasit.  

- I fjor anslo TBU en prisvekst på 2,8 prosent, og så ble den 3,5. Sett over tid treffer vi ganske bra, men det er alltid usikkerhetsfaktorer, og i år flere enn vanlig. Økonomien både i Norge og blant våre handelspartnere er inne i en gjeninnhenting etter pandemien. Oppdemmet etterspørsel og flaskehalser i produksjon og leveranser av komponenter og råvarer, preger bildet og øker risikoen for blant annet inflasjon. I tillegg slår krigen i Ukraina ut på måter som gjør at økonomien kan utvikle seg annerledes enn ellers, påpekte Axelsen.

Han fikk følge av YS' sjeføkonom Merete Onshus. Hun framhevet imidlertid også at både økonomien og arbeidsmarkedet i Norge for tiden er svært bra.

- Brutto nasjonalprodukt (BNP) i Fastlands-Norge økte i fjor med 4,2 prosent, omtrent dobbelt så mye som vanlig. TBU-anslaget for 2022 er 3,6 prosent, så det forventes fortsatt høy vekst. Det er god fart i norsk økonomi for tiden. Investeringer, sysselsetting og aktivitet er på vei opp. Arbeidsledigheten er nede på det den var før pandemien, og det er nå mange bedrifter som faktisk sliter med å få tak i nok folk, poengterte Onshus.

Viktige innspill til avtaleforhandlingene

Avtalerevisjon er som sagt også en del av oppgjøret i år. De tillitsvalgte som deltok på konferansen jobbet i grupper med viktige tarifftemaer som arbeidstid, pensjon og likestilling. Innspillene tar Negotia sentralt med seg i det videre arbeidet.

- Det er våre tillitsvalgte som kjenner styrkene og svakhetene i tariffavtalene aller best, gjennom det praktiske partssamarbeidet på bedriftene. På tariffkonferansen er det viktig at særlig forbedringsområdene kommer på bordet. Gruppebesvarelsene gir oss et fyldig materiale som vi vil benytte i kravutformingen til de sentrale avtaleoppgjørene som følger utover våren, sier Anne-Lene Gabrielsen, rådgiver i Negotias arbeidslivsavdeling.

I fronfagsoppgjøret ble det brudd i forhandlingene 15. mars. Oppgjøret går dermed til Riksmekleren. Tidspunktet for meklingen er foreløpig ikke bestemt.

For Negotias del starter oppgjøret etter planen med forhandlinger på tariffområdene Virke og Spekter i april. Forhandlingene med NHO forventes lagt til høsten.

De lokale lønnsforhandlingene på bedriftsnivå vil pågå parallelt med de sentrale avtaleoppgjørene.

Deltakerne på Negotias tariffkonferanse markerte sin avsky mot Russlands invasjon av Ukraina, og krever at krigshandlingene avsluttes – nå! Foto: Herman Gjeitanger.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker