- Det er nå viktig for oss at Kongsberg Maritime forstår at vi er inne i en krise som tilsier en annerledes holdning til inntjeningskrav og drift. Vi setter vår lit til at næringsministeren er enig i dette og forvalter det statlige eierskapet klokt, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Diskuterte Kongsberg Maritime med næringsministeren

Sammen med andre fagorganisasjoner i Kongsberg Maritime har Negotia tidligere kjempet hardt for å redde den store maritime bedriften på Vestlandet. Nå kjempes det igjen.

Kongsberg Maritime har gjennomført store nedbemanninger i 2019, og vil fortsette med dette i år.

Torsdag 9. mars hadde forbundene Negotia, FLT, Fellesforbundet, Lederne, Tekna og NITO et lenge planlagt møte med næringsminister Iselin Nybø, som på grunn av koronasituasjonen ble gjennomført på Skype.

Erstatt kortsiktig avkastning med langsiktige investeringer

Kongsberg Gruppens ledelse har satt et krav om 13 prosent avkastning. Fagorganisasjonene mener dette kravet er urealistisk, blant annet på grunn av en aldrende maskinpark i selskapet, samt at koronaviruset har skapt en ny situasjon. Organisasjonene mener at inntjeningskravet bør reverseres.

- Fagorganisasjonenes hovedbudskap til næringsministeren var at hun bør se på hele Kongsberg Maritimes produksjon under ett, fra design til ferdig produkt, samt vedlikehold og ettermarked. Vi etterlyser oppgradering av utstyr, og at dette må ses i sammenheng med rollen til den maritime kompetansen i Norge og bedriftens rolle som viktig hjørnesteinsbedrift.

Viktig for norsk økonomi

Fagforeningene mener at situasjonen gir anledning til å bruke eierskapsmeldingens budskap om å vurdere den maritime klyngen og dens betydning nasjonalt, med hva det innebærer av behov og forvaltning av verdier for framtida.

- Norge er i front internasjonalt innen maritime næringer. Flere kompetansemiljøer på Sunnmøre forsyner hele verdiskapingskjeden: engineering, produksjon, integrasjon, test og service/ettermarked. Klyngen besitter kompetanse som er svært viktig for Norge, og som vil være viktig også framover når vi både skal vedlikeholde og ikke minst utvikle nye produkter i et stadig mer krevende marked, sier Negotia-nestlederen.

Negotia setter stor pris på samarbeidet med lokale og sentrale tillitsvalgte, og mellom fagorganisasjonene. Organisasjonene er enige og de lokale tillitsvalgte samarbeider godt med Kongsberg Maritimes ledelse.

Vellykket salg

Det er ikke første gang fagforeningene danner felles front og går i dialog med myndighetene om dette selskapet. Det var i 2018 at Rolls-Royce ville selge avdelingen som den gang het Rolls-Royce Commercial Marine. Både Negotia, NITO, Tekna, FLT, Fellesforbundet og Lederne jobbet hardt for å finne en ny norsk eier. Lettelsen var stor da Kongsberg Gruppen kjøpte opp selskapet, som ble døpt om til Kongsberg Maritime Commercial Marine. Staten stilte opp med halvparten av kjøpesummen.

- Det er nå viktig for oss at Kongsberg Maritime forstår at vi er inne i en krise som tilsier en annerledes holdning til inntjeningskrav og drift. Vi setter vår lit til at næringsministeren er enig i dette og forvalter det statlige eierskapet klokt. Alle fagorganisasjonene har møtt stor forståelse og velvilje hos stortingsrepresentanter fra FrP, AP, og KrF.

- Dette handler om å ivareta kompetansearbeidsplasser og bærekraften i den maritime klyngen generelt og i Møreregionen spesielt, understreker Eirik Bornø.

Tidligere i år har fagorganisasjonene hatt møter med stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug (Frp), Terje Aasland (Ap) og Odd Reiten (Krf). 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker