Streikende Negotia-medlemmer ved Felleskjøpets Agris butikk på Kløfta. Foto: Terje Bergersen

DERFOR STREIKER NEGOTIA I FELLESKJØPET

Negotia-klubben i Felleskjøpet Agri vil sikre de rettighetene medlemmene har i dag.

Hvorfor streiker vi?

Bakgrunnen for konflikten er at arbeidsgiver ikke vil sikre de rettighetene medlemmene har i dag. På bakgrunn av dette har vi fremmet et prosentkrav på totalt 11,5 prosent som er ment å kompensere for manglende sikring av disse rettighetene. I det øyeblikket arbeidsgiver sikrer at rettighetene ikke blir forringet, faller også vårt prosentkrav ned til et nivå som er på linje med de andre lønnsoppgjørene i Felleskjøpet (ca. 3.2 prosent).

Hvorfor gjør vi dette nå?

I forbindelse med at Felleskjøpet går fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og over til NHO, vil dagens tariffavtale løpe ut 31. mars 2020. Den tariffavtalen vi skal over på i NHO forhandles om høsten. Da blir det et halvt års opphold som fører til varig bortfall av de avtalte rettighetene dersom de ikke sikres på forhånd. Skal vi få noen av dem tilbake igjen, må det skje gjennom nye forhandlinger hvor alt starter fra grunnen av.

Hva krever vi?

Negotia har kun krevd et prosentkrav for å kompensere for at vi ikke får sikret rettighetene våre med over til NHO. Viktig å huske på er at «rettigheter» i denne sammenhengen betyr: De lønnsvilkårene vi har i dag. 

Negotia-klubben i Felleskjøpet har laget et forslag til en avtale som partene lokalt kan inngå, som vil sikre at dagens full lønn under sykdom, gruppelivsforsikring, en rekke arbeidstidsvilkår, helg- og kveldstillegg, vakttillegg, og provisjonsavtaler videreføres uendret. Felleskjøpet har avslått en slik lokal løsning.

Utover et lønnsoppgjør på linje med det andre ansattgrupper i Felleskjøpet har fått i årets oppgjør, krever vi ikke noe nytt, bare sikkerhet for at avtalte rettigheter videreføres.

Vil bedriften ta vekk våre opparbeidede goder?

Til Halden Arbeiderblad sier Felleskjøpet følgende:

"– Felleskjøpet har tidligere gjort det klart overfor de ansatte at vi ikke har intensjoner om å forringe rettigheter for eksempel knyttet til blant annet sykelønn og foreldrepermisjoner. På samme måte som da Felleskjøpet gikk fra Landbrukets arbeidsgiverforening til Spekter for noen år siden.

– Negotia har også krav om at gruppelivsforsikring, tillegg for sen arbeidstid og helligdagstillegg forblir som de er. Er det Felleskjøpets intensjon å ikke forringe de rettighetene også?

– Vi har informert alle våre fagforeninger om at vi ønsker en god og inkluderende prosess med alle fagforeninger i forkant av overgangen til NHO, sier Gro Tvedt Anderssen i Felleskjøpet, uten å svare på det opprinnelige spørsmålet."

.................

Vi mener at bedriftens manglende vilje til å innfri kravet, i tillegg til den risikoen de tar for reduksjon av omdømme, inkludert utsagnet over, viser at det var helt nødvendig å ta denne kampen for å sikre de rettighetene medlemmene har i dag. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker