De sentrale forhandlingene om Bilselgeravtalen i havn

Det er enighet i forhandlingene mellom Negotia og NHO/Norges Bilbransjeforbund om revisjon av Bilselgeravtalen.

Partene er enige om blant annet følgende:

  • Det gis et generelt lønnstillegg på 0,50 kroner per time (81,25 kroner per måned), med virkning fra 1. april 2020.
  • Bedriftene vil ikke lenger ha anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepenger.
  • Det nedsettes et utvalg for en helhetlig gjennomgang av overenskomstens bestemmelser.

I tillegg til de innledende, sentrale forhandlingene som nå er sluttført, skal det føres lokale forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

Protokoll

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker