- Det ingen tvil om at det er størst innflytelse og tillit i de virksomhetene der tillitsvalgte deltar, og aller mest nå det er både formell og uformell kontakt mellom partene, sier Fafo-forsker Sissel Trygstad. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo

- De bedriftsdemokratiske ordningene utnyttes ikke godt nok

- Ansattes medbestemmelse på arbeidsplassene er ikke endret dramatisk de seneste årene. Men det er likevel ting som bekymrer, sier Fafo-forsker Sissel Trygstad.

Tekst: Terje Bergersen
Foto: Tormund Hansen Skinnarmo

Trygstad presenterte på YS-konferansen 19. oktober en årsfersk undersøkelse om arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning. Den er gjennomført av Fafo på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartement, og ble lagt fram i våres. Det er over 10 år siden en tilsvarende undersøkelse ble utført.

Utbredelsen av de bedriftsdemokratiske ordningene synker

- Våre funn viser en liten tilbakegang i utbredelsen av de fleste bedriftsdemokratiske ordningene hjemlet i lov- og avtaleverk. Det gjelder både verneombud, tillitsvalgte, AMU og ansattes styrerepresentasjon. Reduksjonen er ikke stor, men den er gjennomgående. Andelen arbeidstakere som jobber i virksomheter med tariffavtale er også gått ned. I 2004 lå den på 60 prosent, mens den i 2019 har sunket til 52 prosent, sier Trygstad.

Fafo-forskeren peker på at de bedriftsdemokratiske ordningene, ifølge undersøkelsen, ikke utnyttes godt nok i dagens arbeidsliv.

- For eksempel svarer 23 prosent av de tillitsvalgte i private virksomheter at de ikke har deltatt i prosessene ved omorganiseringer. Og blant dem som har deltatt, er det bare 22 prosent som opplever at de har hatt innflytelse på utfallet.

- Likevel er det ingen tvil om at det er størst innflytelse og tillit i de virksomhetene der tillitsvalgte deltar, og aller mest når det er både formell og uformell kontakt mellom partene, sier Sissel Trygstad.

Partssamarbeidet har vært viktig gjennom koronapandemien

Fafo var godt i gang med undersøkelsen da koronasituasjonen slo til for fullt. Status etter halvannet år med pandemi, er at partssamarbeidet har vært viktig for virksomhetenes vei gjennom og ut av krisa.

- Dette bekreftes av både ledere og tillitsvalgte i undersøkelsen. Mange sier at det har vært mer kontakt under pandemien, og at det ikke hadde gått så bra uten tett samarbeid. Godt over 80 prosent av de tillitsvalgte i LOs tillitsvalgtpanel sier at partssamarbeidet har bidratt til å redusere de negative konsekvensene av krisa, og drøyt 70 prosent sier at samarbeidsklimaet ikke ble endret under pandemien.

Alt i alt konkluderer Fafo-rapporten med at det ikke har skjedd dramatiske endringer i ansattes medbestemmelse de seneste årene. Likevel mener forsker Sissel Trygstad det er tegn som gir grunn til bekymring.

- Undersøkelsen identifiserer et representasjonsgap, som viser forskjellen mellom hvilke ordninger som etter lover og avtaler skulle ha vært på plass i virksomhetene, og hvilke som faktisk er det.

Hun oppsummerer med blant annet disse punkene:

  • Virkemidlene i lov- og avtaleverk utnyttes ikke godt nok.
  • Jo flere etablerte ordninger, jo bedre vurderes partssamarbeidet å være.
  • Når saker løftes ut av partssamarbeidet, svekkes bedriftsdemokratiet.
  • Det er en klar sammenheng mellom deltakelse, innflytelse og tillit.
  • Mange har samarbeidet godt under pandemien, men det er variasjoner.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler