Fra fagbevegelsens samlete mobilisering mot uønskete endringer i arbeidsmiljøloven 2015. Foto: Terje Bergersen

Dagen for å markere arbeidstakernes rettigheter

1. mai er kjent som arbeidernes internasjonale kampdag. Og det har vært mye å kjempe for opp gjennom årene.

I industriens barndom var det vanlig med en arbeidstid på over 60 timer i uka. Ferie var stort sett et ukjent begrep for vanlige arbeidere, og det samme gjaldt retten til lønn ved sykdom.

På historisk sett kort tid har betingelsene i arbeidslivet gjennomgått radikale endringer – i positiv forstand for de ansatte. Men rettighetene har ikke kommet av seg selv. Det er fagbevegelsen med sine organiserte arbeidstakere som har gått i bresjen for å få dem på plass.

Her er noen eksempler på vilkår for Norges arbeidstakere i dag, vel verdt å minne om i forbindelse med 1. mai:

  • 37,5 timers arbeidsuke nedfelt i tariffavtalene. (Loven sier 40 timer)
  • Fem uker pluss en dag ferie ifølge tariffavtalene. (Loven sier fire uker pluss en dag)
  • Rett til feriepenger
  • 50 prosent og 100 prosent overtidstillegg i tariffavtalene (Loven sier 40 prosent)
  • Avtalefestet pensjon (AFP) når bedriften har organiserte ansatte og tariffavtale
  • Full lønn under sykdom
  • Utvidet rett til egenmeldingsdager ved sykdom i virksomheter som følger IA-avtalen
  • Tariffrettigheter som gir rett til reelle lønnsforhandlinger og medbestemmelse på arbeidsplassen
  • Pluss mye mer …

Som organisert arbeidstaker med tariffavtale har du flere rettigheter enn uorganiserte. Og du er med i det fellesskapet som er i posisjon til å påvirke utviklingen i Norsk og internasjonalt arbeidsliv!

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker