Illustrasjonsfoto: Colourbox

Covid-19 setter den internasjonale likestillingen tilbake

Uni Global Union rapporterer at korona-pandemien på verdensbasis har negativ innvirkning på likestilling og kvinners situasjon.

Problemstillingen ble drøftet da UNIs kvinnekomite nylig holdt et digitalt møte. Der deltok representanter fra fagforbund over hele verden, inkludert Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Den internasjonale arbeidstakersammenslutningen er bekymret for det de registrerer av økt kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, som følge av pandemien og nedstengnings-tiltakene.  Videre at merbelastningen knyttet til husholdnings- og omsorgsansvar har skapt ytterligere psykiske helseproblemer for kvinnelige arbeidstakere.

- Nå er det viktig at fagforeninger stiller opp og forhandler med arbeidsgivere for å sikre at kvinner og deres familier ikke settes i fare, når de sliter med å takle de kombinerte omsorgsforpliktelsene og arbeid, uttaler UNIs generalsekretær Christy Hoffman i en nyhetssak på UNIs nettsider.

På bakgrunn av en undersøkelse tidligere i år anmoder UNI sine medlemsforbund om å jobbe med tiltak for å motvirke den negative utviklingen, blant annet følgende:

  • Utvidet rett til betalt sykemelding.
  • Støtte til barnepass til arbeidende foreldre, med særlig vekt på alenemødre.
  • Spesiell beskyttelse for kvinner som er gravide.
  • Mer informasjon til arbeidstakere om deres rettigheter og hvordan de kan jobbe hjemmefra under best mulige forhold.
  • Forhandling om avtaler for tilrettelegging av arbeid og begrensing av sosial kontakt når hjemmearbeid ikke er mulig. 

Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen understreker at internasjonalt samhold og støtte til sårbare grupper er særlig viktig i krisetider som den verden opplever nå.

- Det er et faktum at denne krisen globalt sett har en uforholdsmessig negativ innvirkning på situasjonen til kvinnelige arbeidstakere. Kulturelle og sosiale normer gjør at de ofte får en dobbelt byrde gjennom kombinasjonen av arbeidsforpliktelser og økt omsorg og oppfølging i hjemmet.

- Det er viktig at Negotia som fagforening er med og bidrar i disse internasjonale diskusjonene, for å løse globale utfordringer sammen med fagforbund over hele verden. I dette tilfellet gjelder det kvinners situasjon, og samlet får vi til mye mer enn hver for oss, sier Negotia-lederen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker