Bli med på digitale frokostmøter med YS

15. juni og 17. juni holder YS frokostmøter om henholdsvis grønne tariffavtaler og kunstig intelligens. Møtene strømmes på YouTube fra Negotias studio, og er åpne for alle.

Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen, som også er 2. nestleder i YS, deltar i panelet for begge møtene.

Frokostmøte om grønne tariffavtaler

YS har utarbeidet ny politikk for klima og bærekraft. I den forbindelse inviterer vi til frokostmøte om grønne tariffavtalebestemmelser. Kan tariffavtalen brukes som et virkemiddel i det grønne skiftet? Og hvordan kan YS bidra til å nå målet om utslippsreduksjon - samtidig som vi sikrer våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår?

Deltakere i panelet:
Inger Marie Hagen, forsker ved FAFO og redaktør av boken Grønne tariffavtaler
Jon Olav Bjergene, sekretariatssjef i Unio og redaktør av boken Grønne tariffavtaler
Monica Paulsen, 2. nestleder i YS og forbundsleder i Negotia
Merete Norheim Morken, forhandlingssjef Delta

Tid: 15. juni klokka 08:30

Tilgang til møtet på YouTube her

……………………

Frokostmøte om kunstig intelligens i arbeidslivet

YS arbeider for tiden med en ny politisk plattform for teknologi og digitalisering. I den forbindelse inviterer vi til frokostmøte om kunstig intelligens i arbeidslivet. Hva betyr EUs nye regelverk for kunstig intelligens for norsk arbeidsliv, og hvordan kan fagbevegelsen møte denne utviklingen på en god måte? Møtet er et ledd i arbeidet med å utvikle og forankre YS-familiens felles politikk bredere, og møtet er åpent for alle. Tillitsvalgte oppfordres særlig til å bli med. 

Deltakere i panelet:
Paul Chaffey, statssekretær for digitaliseringsministeren
Monica A. Paulsen, 2. nestleder i YS
Trond Helge Bårdsen, EFTA
Christian Bendiksen, medlem av faggruppen norsk råd for digital etikk i Dataforeningen

Tid: 17. juni klokka 08:30

Tilgang til møtet på YouTube her

 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker