Negotia ber regjeringen unngå salderingsvedtak i siste liten, slik som i fjor med sukkeravgiften og skatt på diettgodtgjørelse. Illustrasjonsoto: Terje Bergersen

Ber regjeringen passe på blodsukkeret og dietten

Negotia-lederen gir regjeringen to gode råd i forbindelse med budsjettkonferansen: - Pass på blodsukkeret og unngå å surre med de nye beskatningsreglene for diettgodtgjørelse.

Regjeringen sitter denne uken samlet i budsjettkonferanse for å utarbeide statsbudsjettet for 2019. Negotias forbundsleder mener det er på sin plass med noen gode råd.

Sukkeravgiften rammer arbeidsplasser

- Negotia ønsker regjeringen lykke til med å utforme et statsbudsjett for 2019 som er bærekraftig, sikrer verdiskaping og grønne arbeidsplasser. Men – unngå en situasjon hvor det gjøres dårlige salderingsvedtak i siste runde, slik som i fjor da sukkeravgiften ble innført! Den bør fjernes allerede nå i revidert budsjett, og senest i statsbudsjettet for 2019, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hun minner om at det allerede nå rapporteres om økt grensehandel og netthandel med sukkerprodukter.

- Dette truer mange arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien. Det foreligger dessuten allerede en avtale mellom næringen og helseministeren, som har til hensikt å redusere sukkerforbruket innen 2020. Arbeidet er godt i gang. Helseargumentet bak regjeringens vedtak er derfor irrelevant.

Forvirring og uklare regler om beskatning av diett

Paulsen er også klar på at regjeringen må rydde opp i forvirringen rundt de nye beskatningsreglene for diettgodtgjørelse. Skattedirektoratet har en i egen kunngjøring forsøkt å presisere hvordan Stortingets vedtak skal tolkes:

"Hvorvidt skatteyter rent faktisk pådrar seg merkostnad eller ikke, beror i stor grad på skatteyters arbeidssituasjon. Merkostnad må således vurderes opp mot forutsigbarhet knyttet til vedkommendes arbeid og hvor dette normalt utføres"

- Det er for tiden stor forvirring om de nye beskatningsreglene for diettgodtgjørelse. Ikke minst hos arbeidsgiverne som skal håndtere reglene i praksis. Jeg tør vedde på at få om noen statsråder selv er sikre på hvordan reglene skal tolkes. Dette må ryddes opp i – og det har regjeringen sjansen til nå, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Se også artikkel i Negotia magasin: Forvirring om skatt på diettgodtgjørelse

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker