- Vi vurderer kontinuerlig våre innspill til myndighetene i forhold til hva som er viktig for medlemmene, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Ber om treffsikre virkemidler for bedrifter og ansatte

De seneste innstrammingene som følge av korona legger seg på toppen av et allerede hardt rammet arbeidsliv. – Nå er det viktig at myndighetene setter inn virkemidler der det trengs mest, sier Negotias 1. nestleder Erik Bornø.

Søndag kveld annonserte regjeringen innstramminger i ytterligere 15 kommuner i randsonen rundt de 10 det ble satt i verk tiltak for dagen før. Årsaken er som kjent utbruddet av mutert koronavirus i Nordre Follo.

- Deler av arbeidslivet er allerede hardt rammet av permitteringer og oppsigelser, og de nye innstrammingene gjør situasjonen enda mer krevende. Dette vil også berøre medlemmer i Negotia. Nå er det viktig at myndighetene setter inn virkemidler det det trengs mest, sier Eirik Bornø, første nestleder i Negotia.

Bornø forteller at YS allerede har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende innspill om økonomiske kompensasjonstiltak, og blant annet bedt om at regjeringen åpner opp for en mer geografisk differensiering av virkemiddelbruken.

Negotia-nestlederen framhever følgende tiltak som aktuelle for de berørte kommunene:

  • Kompensere en andel av de nedstengte bedriftenes lønnsplikt under permittering.
  • Forlenge de permitterte ansattes periode med full lønn etter permittering til 20 dager, tilsvarende ordningen vi hadde våren 2020.
  • Gi en høyere kompensasjonssats for faste kostnader til bedriftene.

- Vi jobber videre med dette og vurderer kontinuerlig våre innspill til myndighetene i forhold til hva som er viktig for medlemmene. Vi tar også gjerne imot innspill fra tillitsvalgte og medlemmer. Det er viktig for oss å vite hvor skoen trykker, sier Eirik Bornø.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker