Tillitsvalgte i møte på Stortinget. Fra venstre: Ivar Ihle, tillitsvalgt Tekna; Oddbjørn Myklebust, tillitsvalgt Negotia; Sylvi Listhaug, stortingsrepresentant Frp og Eddy Nyrnes, tillitsvalgt NITO. Foto: Terje Bergersen

Bekymring for arbeidsplasser og kompetanse i Kongsberg Maritime

- Vi vil ha svar på hvordan næringsministeren gjennom sitt eierskap vil sikre at viktige arbeidsplasser og spisskompetanse ikke flytter ut av landet, sier Negotia-tillitsvalgt Oddbjørn Myklebust.

Gleden var stor da det sommeren 2018 ble klart at staten via Kongsberg-gruppen kjøpte opp marinevirksomheten til Roll Royce på Sunnmøre. Løsningen kom på plass etter en lang prosess hvor ansatte og tillitsvalgte blant annet jobbet målrettet mot både Stortinget og regjeringen.

Men ikke lenge etter etableringen av det sammenslåtte selskapet Kongsberg Maritime, kom beskjeden om nedbemanninger. Om lag 450 stillinger ble kuttet i 2019, rundt halvparten av dem i Norge. Nå varsles ytterligere omstillinger.

Negotia-tillitsvalgt Oddbjørn Myklebust i Kongsberg Maritime er blant dem som denne uken har møte med flere stortingsrepresentanter i sakens anledning.

- For oss er det viktig er å ha langsiktige industrielle eiere som ser verdien av å satse på og videreutvikle den spisskompetansen som eksisterer her i Norge. Vi er verdensledende innenfor havromsteknologi, og den kompetansen vi har utviklet på dette området over flere tiår vil være med på å sikre Norges posisjon i denne næringen, sier Myklebust.

Sammen med representanter for forbundene NITO og Tekna møter han denne uka stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug (Frp), Terje Aasland (AP) og Steinar Reiten (Krf).

- Møtet med Sylvi Listhaug var på mandag. Hun representerer Møre og Romsdal, som er det fylket der store deler av vår virksomhet er lokalisert. Hun lovte å ta saken opp i spørretimen på Stortinget. Det handler om hvordan regjeringen vi følge opp intensjonene som ble uttrykt da de gikk inn og sikret oppkjøpet, sier Myklebust og presiserer:

- Vi vil ha svar på hvordan næringsministeren gjennom sitt eierskap vil sikre at viktige arbeidsplasser og spisskompetanse ikke flytter ut av landet. Fagorganisasjonene i Kongsberg Maritime er bekymret for store omstruktureringer av den maritime delen, og hvordan det vil påvirke kunnskap og kapabilitet også hos underleverandører i den maritime klyngen på Sunnmøre.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker