- Å få opp verdiskapingen igjen i sentrale næringer som olje og gass, kraftbransjen og maritim industri, vil sikre sysselsettingen og tillegg bidra med inntekter til fellesskapet slik at vi igjen kan bygge opp landets reserver, understreker Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

- Behov for restart av viktig norsk industri

Koronapandemien har satt norsk og internasjonal økonomi kraftig tilbake. – Myndighetenes tiltak framover må rettes mot å restarte viktig norsk industri, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Det internasjonale pengefondet IMF anslår at fallet i bruttonasjonalprodukt for Norge vil være på hele 6,3 prosent, og at arbeidsledigheten vil komme over 13 prosent i 2020.

- Så langt har myndighetenes tiltak overfor norsk næringsliv dreid seg om kontantstøtte for å berge virksomheter som ellers ville stått i fare for å forsvinne. Det har vært nødvendig. Nå må imidlertid tiltakene framover rettes mot å restarte viktig norsk industri, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hun framhever at Negotia har medlemmer i en rekke bransjer og næringer som kan bistå i dette, og peker på tre helt sentrale norske næringer; olje- og gass, kraftbransjen og maritim industri.

- Det handler om at myndighetene snarest tar beslutninger som kan stimulere til virksomhet i noen av landets mest verdiskapende næringer. Økt aktivitet i disse næringene vil skape aktivitet i en rekke virksomheter innen leverandørindustri og servicenæringer, og vil i tillegg bidra med inntekter til fellesskapet slik at vi igjen kan bygge opp landets reserver.

Paulsen mener tiltakene som må på plass i stor grad handler om å forsere allerede planlagte eller utsatte prosjekter, identifisere nye bærekraftige investeringsprosjekter og å etablere gode finansieringsordninger.

- Vi registrerer at statsministeren ønsker bistand fra eksperter til å finne gode løsninger for å restarte norsk industri, og forutsetter at også YS blir tatt med på råd i disse prosessene som nå skal i gang.

- Negotia har også sammen med arbeidstakerorganisasjonene NITO, Tekna, Fellesforbundet, FLT og lederne, gitt et felles innspill til regjeringen med forslag til tiltak for den maritime industrien, sier Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker