Fra markeringen utenfor Stortinget i 2015, da en samlet norsk fagbevegelse protesterte mot endringer i arbeidsmiljøloven. Foto: Terje Bergersen

Bedriftsdemokrati – hva sier lovverket og tariffavtalene?

Gjennom arbeidsmiljøloven har ansatte i norske virksomheter rett til forskjellige former for innflytelse på arbeidssituasjonen sin. Er man organisert og omfattet av tariffavtale har man ytterligere rettigheter.

Ansattes deltakelse og samarbeidet mellom partene i norsk arbeidsliv dekkes av en rekke begreper – blant annet medbestemmelse, medvirkning, medinnflytelse, informasjon, drøftinger, forhandlinger og bedriftsdemokrati. Rettighetene utgjør samlet sett det som kalles den norske modellen.

Les mer om bedriftsdemokrati i medlemsbladet Negotia magasin

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker