- Et av kravene som bør settes til bedrifter som gis støtte fra den foreslåtte kontantstøtteordningen, er at lederlønninger og utbytte fryses, sier Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix.

Bedrifter som gis kontantstøtte må settes strengere krav til

- Mens vi venter på at kontantstøtteordningen skal offentliggjøres onsdag, kan jeg ikke annet enn å være bekymret for at dette tiltaket ikke treffer blink, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

- Regjeringen foreslår at ordningen skal kunne gi rammete små og mellomstore bedrifter (SMB) opptil 30 millioner kroner i støtte per bedrift. Jeg deler bekymringen blant annet enkelte økonomer påpeker, om at vi her kan komme til å se kreative tilpasninger for å kvalifisere til støtte fra ordningen.

Dette sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen, og understreker at arbeidstakersiden her må følge med i timen.

- Må sikre at støtten gis til dem som trenger den aller mest

Gjennom kontantstøtteordningen skal SMB-virksomheter gis mulighet til å få dekket faste kostnader som husleie, forsikringer og liknende. Kravet er at virksomheten opplever 30 prosent omsetningssvikt sammenliknet med samme måned året før.

- Her ligger det en fare for at enkelte bedrifter kan tilpasse omsetningen, slik at de kvalifiserer til å få støtte. Dermed ligger det til rette for at ordningen kan gi utilsiktede virkninger. Noen virksomheter hadde ikke annet valg enn å stenge dørene når krisen slo inn, mens andre har større muligheter for å tilpasse seg. Det gjelder å designe den statlige støtten slik at den blir en mest mulig treffsikker hjelp til dem som trenger det aller mest, sier Paulsen.

Negotia-lederen har tidligere også uttrykt bekymring for virksomheter som tar ut store utbytter, høye lederlønninger og trekker tilbake budsjetterte midler for ansatte og opplæring som nå er viktigere enn noen gang å opprettholde.

- Et av kravene bør være at lederlønninger og utbytte fryses

- Det er igjen viktig å understreke at virksomhetene nå må vise ansvarlighet og fokusere på å beholde flest mulig arbeidsplasser, slik at ansatte har en jobb å gå til når krisen er over.

- Vi i Negotia krever at regjeringen setter strengere krav til de bedriftene som gis støtte fra den foreslåtte kontantstøtteordningen. Et av disse kravene bør være at lederlønninger og utbytte fryses. Og et annet at ansatte som permitteres ikke sies opp men i stedet gis mulighet for å heve kompetansen sin mens de er ute i permisjon, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker