- Regjeringens "Nasjonal strategi for kunstig intelligens" viser at digitaliseringsministeren har lyttet til våre innspill og innholdet i den etiske erklæringen Negotia tok initiativet til sammen med Telenor, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Astrup har lyttet – Negotia fortsetter å følge opp digital etikk

- Regjeringens nye strategi for kunstig intelligens viser at digitaliseringsministeren har lyttet, og at vårt målrettede arbeid har gitt gode resultater, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen

Negotia har i lengre tid jobbet for å øke oppmerksomheten rundt ansvarlig digitalisering og de etiske utfordringene med kunstig intelligens.

- Vi har også sammen med resten av YS, Tekna, Nito, NHO og en rekke store selskaper, blant annet Telenor, initiert en erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Et hovedpoeng i denne erklæringen er behovet for tydelige etiske retningslinjer og prinsipper for digitalisering og bruken av kunstig intelligens, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Tirsdag 14. januar la digitaliseringsminister Nikolai Astrup fram "Nasjonal strategi for kunstig intelligens". Her framheves blant annet disse sju etiske prinsippene for kunstig intelligens (KI):

  • KI-baserte løsninger skal respektere menneskets selvbestemmelse og kontroll
  • KI-baserte systemer skal være sikre og teknisk robuste
  • KI skal ta hensyn til personvernet
  • KI-baserte systemer må være gjennomsiktige
  • KI-systemer skal legge til rette for inkludering, mangfold og likebehandling
  • KI skal være nyttig for samfunn og miljø
  • Ansvarlighet, som utfyller de andre kravene

Datatilsynet er også tiltenkt en viktig rolle, i tillegg til at de enkelte virksomheten får et større ansvar enn tidligere.

- Strategien viser at digitaliseringsministeren har lyttet til våre innspill og innholdet i den etiske erklæringen Negotia tok initiativet til sammen med Telenor. Det som blir viktig nå er at partene finner gode løsninger sammen, og at vi som fagforening er tett på og følger opp på en hensiktsmessig måte, sier Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker