Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Arbeidsmiljøloven skal bli bedre

Negotia leverte nylig høringssvar til den offentlige utredningen "Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv". - Vi støtter endringsforslagene, de vil gjøre arbeidsmiljøloven bedre, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Utredningen gikk ut fra Arbeids- og sosialdepartementet ved sankthanstider. Den inneholder forslag om lovendringer som i stor grad styrker arbeidstakernes rettigheter – blant annet følgende:

  • Unngå svekkelse av arbeidstakervern og feilklassifisering av arbeidstakere.
  • Utvidelse av bestemmelsene om fortrinnsrett og plikten til å tilby "annet passende arbeid" i konsern.
  • Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i ett år oppheves.
  • Tydeliggjøring av bestemmelsene om innleie av arbeidskraft.
  • Skjerping av verneombudets funksjon.

Arbeidstakervern tilpasset ny teknologi

I utredningen defineres det som et sentralt mål å unngå svekkelse av arbeidstakervern og omgåelse av arbeidsgiveransvar gjennom at arbeidstakere blir feilklassifisert som selvstendige oppdragstakere.

- Dette støtter vi fullt og helt. Som utvalget beskriver, har denne målsettingen ytterligere aktualisert seg i takt med teknologiendringene. Utviklingen har lagt til rette for mer bruk av fjernarbeid, både fra norske oppdragstakere og globalt, i stedet for fysisk oppmøte på arbeidsplassen. Det er viktig at arbeidstakerstatusen til personer som jobber gjennom den digitale plattformøkonomien blir tydeliggjort og avklart i størst mulig grad, kommenterer Monica A. Paulsen.

Hun er også fornøyd med forslaget om utvidelse av arbeidsgiveransvaret knyttet til stillingsvern i konsern.

- Utvidelse av fortrinnsretten og plikten til å tilby ansatte annet passende arbeid i andre virksomheter innen konsern eller grupper, vil være viktig ved omstillinger og nedbemanninger, sier Negotia-lederen.

- Endringsforslagene støtter opp om den norske modellen

I 2015 vedtok Stortinget under den første Solberg-regjeringen en generell adgang til midlertidig ansettelse i ett år. I utvalgsrapporten foreslås dette opphevet.

- Negotia støtter utvalgsflertallet som mener at denne bestemmelsen bryter med lovens systematikk om at midlertidige ansettelser i utgangspunktet skal dekke midlertidige arbeidskraftsbehov. Vi er derfor helt enig i at den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i inntil ett år bør oppheves, sier Paulsen og tilføyer:

- Vi oppfatter at lovforslagene i utvalgsrapporten i sum vil styrke og tydeliggjøre regler i arbeidsmiljøloven. Negotia er svært positiv til at et samlet utvalg i utredningen støtter bevaring av den norske modellen – både når det gjelder medbestemmelse og lønnsfastsettelse – og at et slikt utgangspunkt i stor grad forutsetter faste ansettelser.

Les hele høringssvaret her

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler