Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Arbeidsmiljøloven skal bli bedre

Negotia leverte nylig høringssvar til den offentlige utredningen "Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv". - Vi støtter endringsforslagene, de vil gjøre arbeidsmiljøloven bedre, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Utredningen gikk ut fra Arbeids- og sosialdepartementet ved sankthanstider. Den inneholder forslag om lovendringer som i stor grad styrker arbeidstakernes rettigheter – blant annet følgende:

  • Unngå svekkelse av arbeidstakervern og feilklassifisering av arbeidstakere.
  • Utvidelse av bestemmelsene om fortrinnsrett og plikten til å tilby "annet passende arbeid" i konsern.
  • Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i ett år oppheves.
  • Tydeliggjøring av bestemmelsene om innleie av arbeidskraft.
  • Skjerping av verneombudets funksjon.

Arbeidstakervern tilpasset ny teknologi

I utredningen defineres det som et sentralt mål å unngå svekkelse av arbeidstakervern og omgåelse av arbeidsgiveransvar gjennom at arbeidstakere blir feilklassifisert som selvstendige oppdragstakere.

- Dette støtter vi fullt og helt. Som utvalget beskriver, har denne målsettingen ytterligere aktualisert seg i takt med teknologiendringene. Utviklingen har lagt til rette for mer bruk av fjernarbeid, både fra norske oppdragstakere og globalt, i stedet for fysisk oppmøte på arbeidsplassen. Det er viktig at arbeidstakerstatusen til personer som jobber gjennom den digitale plattformøkonomien blir tydeliggjort og avklart i størst mulig grad, kommenterer Monica A. Paulsen.

Hun er også fornøyd med forslaget om utvidelse av arbeidsgiveransvaret knyttet til stillingsvern i konsern.

- Utvidelse av fortrinnsretten og plikten til å tilby ansatte annet passende arbeid i andre virksomheter innen konsern eller grupper, vil være viktig ved omstillinger og nedbemanninger, sier Negotia-lederen.

- Endringsforslagene støtter opp om den norske modellen

I 2015 vedtok Stortinget under den første Solberg-regjeringen en generell adgang til midlertidig ansettelse i ett år. I utvalgsrapporten foreslås dette opphevet.

- Negotia støtter utvalgsflertallet som mener at denne bestemmelsen bryter med lovens systematikk om at midlertidige ansettelser i utgangspunktet skal dekke midlertidige arbeidskraftsbehov. Vi er derfor helt enig i at den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i inntil ett år bør oppheves, sier Paulsen og tilføyer:

- Vi oppfatter at lovforslagene i utvalgsrapporten i sum vil styrke og tydeliggjøre regler i arbeidsmiljøloven. Negotia er svært positiv til at et samlet utvalg i utredningen støtter bevaring av den norske modellen – både når det gjelder medbestemmelse og lønnsfastsettelse – og at et slikt utgangspunkt i stor grad forutsetter faste ansettelser.

Les hele høringssvaret her

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker