- Bedriftene trenger støtteordninger som sikrer mer forutsigbarhet, men må også stilles krav til når det gjelder egne arbeidstakeres overholdelse av smittevern- og karanteneregler, sier forbundsleder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

- Arbeidsgivere må prioritere smittevernhåndtering

Denne uken har YS gitt innspill til regjeringen angående koronahåndteringen og det pågående innreiseforbudet. - Negotia støtter kravene og understreker arbeidsgivernes ansvar for god smittevernhåndtering, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

I sitt svar til regjeringen understreker YS viktigheten av å hindre importert smitte fra utlandet, for å unngå "hull" i smittevernregimet. Bare slik kan man sikre legitimiteten bak de strenge tiltakene Østlandet har nå. For Negotia er det også viktig å understreke konsekvensene den siste nedstengingen har hatt for næringslivet på Østlandet.

- Negotia er nå sterkt preget av at mange i privat næringsliv permitteres og mister jobben. Med inngripende smitteverntiltak må det komme støtteordninger, slik at næringslivet får litt mer forutsigbarhet. At man fortsatt diskuterer tiltak, er litt merkelig, snart ett år etter den første nedstengingen, sier Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia.

Hun understreker at dersom det åpnes opp framover, må det også stilles krav til arbeidsgiverne om ansvaret de har overfor arbeidsinnvandrerne. I dag løper arbeidsgiver liten risiko ved å ha et slepphendt forhold til egne arbeidstakeres overholdelse av smittevern- og karanteneregler. Det er avgjørende å motarbeide at arbeidsinnvandring bidrar til lokale smittevernutbrudd.

- Negotia organiserer mange i næringer som har innleie. Det er viktig å sikre at smitten ikke sprer seg lokalt, både for at folk skal føle seg trygge og ha tillit til næringslivet. Til tross for at mange arbeidsgivere gjør mye riktig er det derfor viktig for oss i Negotia at det innføres sanksjonsmuligheter for de arbeidsgivere som ikke prioriterer å legge til rette for en god smittevernhåndtering, sier Paulsen.  

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker