Negotia-leder Monica A. Paulsen (t.h) og Cecilie Heuch, EVP and Chief People Officer i Telenor, var vertskap for rundebordskonferansen om digital etikk og kunstig intelligens. Foto: Terje Bergersen

Ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet

På initiativ fra Negotia ble det mandag holdt en rundebordskonferanse om digital etikk og kunstig intelligens – med digitaliseringsminister Nikolai Astrup til stede.

– Vi er veldig glade for at Telenor ønsket å samarbeide med oss om denne konferansen. Ikke minst er vi stolte over lansering av en erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Telenor og Negotia hadde invitert toppledere og topptillitsvalgte fra store teknologiselskaper til konferansen. Blant dem som deltok var representanter fra Equinor, Evry, IBM, Kongsberg Gruppen, DnB, Schibsted og DnV-GL. Med rundt bordet for å diskutere etiske rammer for utvikling og bruk av kunstig intelligens, var også digitaliseringsminister Nikolai Astrup sammen med representanter fra Stortinget, YS, Virke og NHO.

Rettferdighet og ansvarsforhold

- Utviklingen og bruken av kunstig intelligens brer om seg. Det skaper både spennende muligheter og utfordringer. Ikke minst etiske. Dette er noe Negotia som arbeidstakerorganisasjon har jobbet med en stund. For statsråden bør det også være til nytte å vite at vi ikke bare slutter oss til EUs ferske etiske retningslinjer på dette området, men at vi i tillegg utvikler vi rammeverket ytterligere, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hun er blant annet opptatt av at personverninteressene til arbeidstakere må ivaretas.

- Erklæringen vi har lagt fram understreker at beslutninger og anbefalinger med støtte av kunstig intelligens må være rettferdige, ikke-diskriminerende og transparente. Videre påpeker vi at det må være klare ansvarsforhold. Og fra et arbeidstakerståsted er noe av det viktigste at vi slår fast at hensynet til arbeidstakeres personverninteresser må ivaretas gjennom hele utviklingsprosessen.

Viktig samarbeid mellom arbeidslivets parter

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor ASA skulle deltatt på rundebordskonferansen, men ble forhindret i siste øyeblikk. Han er opptatt av en ansvarlig utvikling når det gjelder bruken kunstig intelligens.

- Telenor ser at framover vil stadig flere beslutnings- og styringsprosesser være støttet av systemer med innslag av kunstig intelligens. Vi mener at denne utviklingen må skje på en ansvarlig måte, som tar hensyn til enkeltmennesket, bedrifter og samfunnet.

Han er glad for Negotias initiativ til å sette digital etikk og kunstig intelligens på dagsordenen.

- Et sentralt område som vil bli berørt er det norske arbeidsmarkedet. En ansvarlig utvikling forutsetter derfor et nært samarbeid mellom myndigheter, arbeidslivets parter og forskningsmiljøer. Vi er glade for initiativet Negotia tok i denne sammenhengen, sier konsernsjef Sigve Brekke.

 

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup oppfordret partene i arbeidslivet til å gi regjeringen konstruktive innspill til den digitale utviklingen. Foto: Terje Bergersen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker