Fra meklingen i årets tariffrevisjon mellom Negotia og NHO. Foto: Terje Bergersen

Årets tariffoppgjør skal evalueres

Negotias forbundsstyre har bestemt at årets oppgjør med NHO skal evalueres med ekstern bistand.

Forbundsstyret gir følgende uttalelse:

"Årets forhandlinger knyttet til Funksjonæravtalen og Salgsfunksjonæravtalen med NHO ble som kjent avsluttet med mekling søndag 2. oktober - les mer. Forbundsstyret har i sitt møte 13. oktober hatt en første gjennomgang av forhandlingene og meklingen, og besluttet å gjennomføre en grundigere evaluering med ekstern bistand. Hensikten er å evaluere forløp, gjennomføring og utfall for å kunne trekke erfaring av prosessen. Dette arbeidet starter raskt."

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker