Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

8. MARS. Negotia støtter arbeidet med #paytransparency

- Et EU-direktiv for større åpenhet om lønn vil sette fagforeninger bedre i stand til å utjevne skjevhet og ulikhet, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Den internasjonale fagforeningssammenslutningen ETUC (European Trade Union Conferderation) jobber med forslag til et EU-direktiv om "Pay Transparency". Målet med direktivet er at arbeidstakere og deres fagforeninger skal ha innsyn i hvor mye både deres kolleger og ledere tjener.

- Et slikt direktiv vil være et viktig framskritt som setter fagforeningene bedre i stand til å utjevne skjevheter og ulikheter også i EU-land, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Hun viser til at Negotia i mange år har arbeidet målbevisst for mer åpenhet om lønn på arbeidsplassen. Forbundet har også i mange tilfeller bidratt til å rette opp diskriminerende lønnsskjevheter.

- Negotias Landsmøte i fjor høst vedtok en resolusjon med full støtte til arbeidet ETUC har initiert. Vi ser frem til at EU kan vedta direktivet "Pay Transparency". At tillitsvalgte får innsyn i lønnssystemer og lønnsnivå for alle ansatte er avgjørende for å jevne ut ulikheter, poengterer Negotia-lederen.

FULL STØTTE. Negotias landsmøte i november 2019 vedtok en resolusjon med full støtte til ETUC's arbeid med et EU-direktiv for åpenhet om lønn. Foto: Terje Bergersen

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker