Rådgiver Anne Kathrine Nordvang holdt lønnskonferansen i Skien 2. mai. Tilsvarende konferanser er holdt 15 andre steder landet rundt i våres. Foto: Terje Bergersen

10 tips til de lokale lønnsforhandlingene

De regionale lønnskonferansene i Negotia er gjennomført. Nå sparkes de lokale oppgjørene i gang.

Her er ti tips til tillitsvalgte og forhandlingsutvalg som nå går i gang med lønnsoppgjørene i sine bedrifter.

  1. Sett deg godt inn i tariffavtalens bestemmelser om lokale forhandlinger.
  2. Hold medlemsmøte og velg et forhandlingsutvalg på for eksempel tre personer. Klargjør rollene i utvalget.
  3. Finn ut hvordan dere ligger an sammenlignet med andre. Sammenlikn lønnsnivået i bedriften med bransjen for øvrig. Sjekk også generell statistikk.
  4. Hvordan har verdiskapningen i bedriften vært? Innhent all informasjon dere har krav på og finn ut av de fire kriteriene.
  5. Sett opp kravet med skikkelige begrunnelser i et skriftlig kravdokument.
  6. Legg opp til en hyggelig tone og et produktivt forhandlingsklima. Dere og ledelsen skal omgås også etter at oppgjøret er avsluttet.
  7. Unngå misforståelser. Sørg for at du har forstått hva bedriften tilbyr ved å gjenta tilbudet høyt. Sjekk også at bedriften har forstått kravet deres. 
  8. Ta særmøter underveis i forhandlingene når dere måtte ha behov. Det bør alltid avklares med hele forhandlingsutvalget før tilbud aksepteres eller avvises.
  9. Skriv protokoll fra forhandlingene. Vær tydelig og unngå tvetydigheter.
  10. Rapporter resultatet av lønnsforhandlingene til Negotia.

Les mer i Håndbok i lokale lønnsforhandlinger 2016

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker