- Det styrker oss å møtes "på tvers" i YS-fellesskapet, sier nestleder i Negotia Oslo, Erik Hotvedt (til venstre). Her med kollega Anette Light. I midten Ståle Botn (Parat). Foto: Monica A. Paulsen

1. mai-frokost i YS-fellesskapet

Negotia og andre YS-organisasjoner inviterte til felles frokost 1. mai. – Et samlende arrangement som frister til gjentakelse, sier Erik S. Hotvedt i Negotia Oslo.

Negotias avdeling i Oslo var initiativtaker til arrangementet og hadde fått med seg Yrkestrafikkforbundet, Delta og Parat på laget. Drøyt 70 medlemmer fant veien til frokosten for å markere den viktige dagen for arbeidslivet.

- Dette er første gang vi har hatt arrangement på 1. mai. Vi er godt fornøyd med både deltakelsen og gjennomføringen. YS er et felleskap av forbund og medlemmer, og det styrker oss å møtes "på tvers" på denne måten, og ikke minst på en sånn dag, sier Erik S. Hotvedt, nestleder i Negotia Oslo.

Styrke og samspill

YS-leder Jorunn Berland deltok og holdt appell. Hun roste tiltaket som et godt eksempel på styrke og samspill, som er kjernen i det 1. mai handler om.

- Vi må stå sammen for å påvirke samfunnsutviklingen i saker som er viktige for alle som deltar i arbeidslivet. Det handler om en lønn det går an å leve av, balanse mellom jobb og fritid, helse, miljø og sikkerhet - og ikke minst solidaritet med andre som ikke har det like godt som vi har det i Norge, sa YS-lederen.

Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen rettet oppmerksomheten mot rettighetene til medbestemmelse i arbeidslivet i sitt innlegg:

- Gjennom våre tillitsvalgte får vi tilbakemeldinger om at virksomheter i det private næringslivet har blitt mer toppstyrte enn tidligere. Tendensen er mer informasjon og mindre involvering. En undersøkelse Negotia har gjennomført viser at ledere oppfattes som mer kritiske til partssamarbeid og at tillitsvalgte mener samarbeidet er blitt dårligere.

- Bedriftsdemokratiet må holdes levende

Forbundslederen framhever partssamarbeidet som en suksessfaktor for det norske arbeidslivet.

- Avtaleverket gir organiserte arbeidstakere rett til involvering og medbestemmelse. Vi kan ikke akseptere at disse rettighetene vannes ut. Bedriftsdemokrati og partssamarbeid er viktige suksessfaktorer for det norske arbeidslivet, og vi må sørge for at disse verdiene holdes levende, understreker Monica A. Paulsen.

Hun berømmer Oslo-avdelingen for initiativet.

- Vi trenger arrangementer som dette. Det viser engasjement og tro på det arbeidstakerorganisasjonene står for og jobber med.

Det ble også holdt appeller fra Vegard Einan, nestleder i Parat og Lizzie Ruud Thorkildsen, nestleder i Delta.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker