NHO

Obs! Resultatet berører få av Negotias medlemmer fordi det på de største overenskomstene  på NHO-området kun er lokale lønnsforhandlinger.

Sentrale forhandlinger 
Det gis et generelt tillegg på 0,50kr per time. 

Partene kom til enighet om et lavlønnstillegg på 1,50 kroner per time, som tilsvarer en årlig lønnsøkning på 2925 kroner.

Som lavtlønte regnes de som tjener mindre enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Rammen for oppgjøret er beregnet til 2,4 prosent når alle forhold medtas.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler