Negotias høringssvar om hjemmekontor

I våres sendte regjeringen forslag til endringer i hjemmekontorforskriften på høring. Nå har Negotia gitt sitt svar til Arbeids- og sosialdepartementet.

De nåværende reglene om hjemmekontor er basert på en nær 20 år gammel forskrift, og naturlig nok ikke optimalt tilpasset dagens situasjon. En oppdatering er særlig aktualisert som følge av koronasituasjonen det siste halvannet året.

- Vi er glad for at regjeringen jobber med en oppdatering av hjemmekontorforskriften. Det er viktig at reglene er tilpasset dagens virkelighet. I mai oppfordret vi våre tillitsvalgte til å komme med innspill i prosessen, og det ga oss et verdifullt grunnlag for det høringssvaret Negotia nå har sendt. En stor takk til alle tillitsvalgte som svarte, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Dette er hovedpunktene i Negotias høringssvar:

  • Det er viktig at arbeidstakerne er dekket av yrkesskadeforsikringer og andre typer forsikringer ved arbeid hjemmefra.
  • Forskriften bør gjelde ved pålagt hjemmekontor.
  • Det bør fortsatt være krav til skriftlig avtale når hjemmearbeid er pålagt av myndighetene. I den skriftlige avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som skal jobbe hjemmefra, avklares viktige rettigheter og plikter for den ansatte. Gjennom at kravet til skriftlig avtale opprettholdes, vil den ansatte kunne ha påvirkning på innholdet i avtalen.
  • Det bør vurderes å innføre en generell regel i forskriften om at arbeidsgiver plikter å dekke nødvendig datautstyr og annet utstyr som arbeidstaker trenger for å utføre arbeidet sitt hjemmefra. Vurderingen må skje både på generelt og individuelt grunnlag ut fra arbeidstakers behov.
  • Arbeidsgiver bør dekke bredbånd helt, eller en forholdsmessig andel av dette.
  • Det er viktig at reglene om arbeid ved dataskjerm, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, også gjelder ved arbeid hjemmefra.
  • Det psykososiale arbeidsmiljøet er like viktig på hjemmekontor som på arbeidsplassen. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring etter aml § 3-5 er like viktig ved hjemmearbeid som ellers. Det samme gjelder arbeidsgivers krav til tilrettelegging, medvirkning og faglig og personlig utvikling for arbeidstakerne.
  • Reglene om arbeidstid må gjelde ved arbeid i arbeidstakers hjem.

Her kan du lese hele høringssvaret til Negotia

Se også tidligere nettsak: Nye hjemmekontorregler på høring – send ditt innspill til Negotia

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker