Vil ha lønn for pleie av foreldre

Forbundsleder Arnfinn Korsmo mener det må utvikles en mer helhetlig livsfasepolitikk her i landet. Han foreslår at det innføres lønn for pleie av syke foreldre.

Forslaget har fått stor oppmerksomhet. Mandag viet VG en helside til saken, og fulgte opp med omtale på lederplass tirsdag.

I følge Korsmo er Negotia opptatt av at det legges til rette for en mer helhetlig livsfasepolitikk enn i dag.

- Folk i ulike livssituasjoner har ulike behov, og er i gjennom forskjellige omsorgsfaser i løpet av livet. Småbarnsforeldre trenger ekstra fleksibilitet for å ta vare på syke barn. Det samme behovet kan andre ha for å ta seg av syke foreldre, sier han.

Negotia-lederen foreslår konkret at ordningen med pleiepenger utvides slik at arbeidstakere kan få lønn fra det offentlige for å pleie syke foreldre.

- Jeg mener det trengs en nasjonal plan for hvordan det skal være mulig å være pårørende i ulike faser av livet. Det er på tide at ulike stønads- og permisjonsordninger ses i en helhetlig livsfasesammenheng, sier Korsmo.

Helseminister Bent Høie sier til VG at han ikke synes det er en god løsning å gi lønn for å ta seg av gamle, syke slektninger. Han mener samfunnet er best tjent med at landet har en eldreomsorg med trygghet for at alle som trenger det får hjelp.

Les oppslaget i VG her

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker