Fra FN-drevet humanitært arbeid i Nigeria – Nigeria Humanitarian Fund. Foto: OCHA

Verdens humanitære dag

19. august er dagen som hedrer arbeidet til mennesker som jobber i humanitære kriser.

Det var FN som i 2008 bestemte at verdens humanitære dag skulle markeres hvert år 19. august. Utgangspunktet for dette var at FNs hovedkvarter i Bagdad fem år tidligere ble utsatt for et bombeangrep nettopp på denne datoen, hvor 22 mennesker ble drept.

I år rettes oppmerksomheten på denne viktige dagen mot kvinner som driver humanitært arbeid, og deres innsats for å gjøre verden til et bedre sted.

- Verdens humanitære dag hedrer dem som jobber med å hjelpe andre, ofte med livet som innsats. At det i år er kvinnene som hedres er på sin plass. Det er viktig at søkelyset rettes mot det enorme behovet for humanitær hjelp som finnes i verden, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø.

FN framhever fire grunnleggende prinsipper som humanitær bistand må baseres på: Humanitet, upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet.

Negotia har ved flere anledninger gitt økonomisk støtte til hjelpeorganisasjoner i forbindelse med humanitære kriser, og har for eksempel tradisjon med å bidra til den årlige TV-aksjonen. De senere årene har forbundet dessuten bidratt til driften av det YS-ledete solidaritetsprosjektet Basic Rights i sørlige Afrika.

- Det minste vi kan gjøre overfor mennesker som trenger hjelp, er å støtte det viktige arbeidet hjelpearbeidere utfører verden over, sier nestleder Eirik Bornø, som også er ansvarlig for Negotias internasjonale engasjement.

OCHA – Verdens humanitære dag 2019

-----------------

Les også artikkel i Negotia magasin nr. 1/19 om tillitsvalgt May Ruud Tennebøs arbeid for gateungdom i Uganda:  Du må tåle å stå i smerten

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker