- Dokumentasjon av realkompetanse må bli en obligatorisk del av den attesten en arbeidstaker får når arbeidsforholdet opphører, sier Negotia-lederen Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Usynlig kompetanse verdsettes ikke

Seks av ti arbeidstakere opplever at kompetansen deres blir verdsatt på jobben. – Bra, men ikke godt nok for kunnskapsnasjonen Norge, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Det er i YS Arbeidslivsbarometer tallene knyttet til anerkjennelse av kompetanse kommer fram. Barometeret viser også at hver tiende arbeidstaker sjelden eller aldri opplever at kompetansen deres blir verdsatt.

- Det er et faktum at mye av kompetanseutviklingen skjer på arbeidsplassen. Utfordringen er imidlertid at dette sjelden dokumenteres. Dermed blir kunnskapen usynlig og verdsettes heller ikke, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Negotia er opptatt av å få på plass nasjonale systemer for dokumentasjon og godkjennelse av realkompetanse.

- I dag eksisterer det ingen systematisk måte å dokumentere kompetanseutvikling i arbeidslivet på. Negotia ber derfor regjeringen prioritere å utarbeide et enhetlig, nasjonalt system for dokumentasjon og godkjennelse av realkompetanse. Dette må bli en obligatorisk del av den attesten en arbeidstaker får når arbeidsforholdet opphører, sier Negotia-lederen.

Kunnskapsdepartementet bevilget i sommer midler til et prosjekt for dokumentasjon av realkompetanse blant ansatte i varehandelen, der YS, LO, Virke og NHO sitter i styringsgruppa.

- Vi håper dette prøveprosjektet skal gi oss nyttig erfaring som vi kan dele med resten av arbeidslivet når det gjelder tilrettelegging for livslang læring. Dette vil være viktig ikke minst for unge mennesker som er på vei inn i arbeidslivet, sier forbundsleder Monica Paulsen.

Se også: Prøveprosjekt for dokumentasjon av realkompetanse

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker