YS-leder Jorunn Berland la tirsdag fram funn fra det nye arbeidslivsbaromenteret. Her fra den etterfølgende debatten ledet av presse-nestorene Arne Strand (t.h.) og Stein Kåre Kristiansen. Foto: Inger Lise Rasmussen.

Sunt og stabilt arbeidsliv, men …

Årets utgave av YS arbeidslivsbarometer viser i hovedsak et sunt og stabilt norsk arbeidsliv. Helt bekymringsfritt er det likevel ikke.

På Arendalsuka tirsdag la YS og Arbeidsforskningsinstituttet fram noen av tallene fra Arbeidslivsbarometeret for 2017. Arild H. Steen ved AFI sier at barometeret i år viser i år et sammensatt, men likevel bemerkelsesverdig sunt og stabilt arbeidsliv:

- Det er påfallende hvor jevnt ulike sektorer svarer på spørsmål relatert til mestring av egne arbeidsoppgaver. Folk opplever at de er kvalifisert for og mestrer arbeidsoppgavene sine, og snittet er nesten helt likt for samtlige segmenter vi undersøker, sier han.

Siden 2009 har YS i samarbeid med AFI målt trykket i arbeidslivet gjennom Arbeidslivsbarometeret. I 2017-utgaven har over 3 000 respondenter svart på et batteri med spørsmål om sine holdninger til jobb og trivsel.

Bekymringen i privat sektor har økt noe

- Selv om den jevne arbeidstaker i følge arbeidslivsbarometeret ikke er veldig bekymret for fremtiden, registreres det også en økt uro som særlig gjør seg gjeldende i privat sektor, kommenterer YS-leder Jorunn Berland

Funnene viser stor forskjell mellom offentlig og privat sektor, mellom ulike bransjer i økonomien og mellom de med høy og lav utdanning. Arbeidstakere med lav utdanning i enkelte bransjer i privat sektor opplever ofte lavere trygghet og tilknytning til arbeidslivet og mindre kompetanseutvikling. Dette gjelder særlig innenfor hotell, service, handel og butikk, viser Arbeidslivsbarometeret.

- For oss i fagbevegelsen er dette en utfordring. Vi vet at arbeidstakere som opplever mindre tilknytning og kompetanseutvikling i arbeidslivet også er sjeldnere organisert, og dermed mister muligheten til innflytelse på sine vilkår. Her har vi en jobb å gjøre, sier Jorunn Berland.

Sammenhengen mellom kompetanse og trygghet

Negotia-leder Arfinn Korsmo poengterer at YS Arbeidslivbarometer setter dagsorden på de viktige politiske arbeidslivsdiskusjonene.

- Årets barometer setter blant annet fokus på sammenhengen mellom kompetanse og trygghet. Finansiering av kompetansehevende tiltak blir stadig viktigere for deltakelse i arbeidslivet. Vi trenger også en tydeligere og mer omforent definisjon av begrepene arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Korsmo.

Nestleder Monica A. Paulsen legger til at den viktigste arenaen for kompetanseutvikling er selve arbeidsplassen.

- Negotia har kompetanse høyt på agendaen, blant annet ved at våre tillitsvalgte tar sin del av ansvaret og sørger for tilrettelegging fra arbeidsgiverne. Både lov- og avtaleverket legger føringer for kompetanseutvikling på virksomhetsnivå, og det er helt avgjørende at disse rettighetene brukes, sier Monica A. Paulsen.

Lenke til film om samarbeid om kompetanseutvikling i bedriften

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker