- Framtidens arbeidsliv må ha gode arenaer for involvering og samhandling. Det skal denne undersøkelsen hjelpe oss å legge til rette for, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen (t.v.). De øvrige f.v: Bernhard H. Hilmarsen, Searching for Leadership; Jonathan Reams, NTNU og Silje Vollan, masterstudent NTNU. Foto: Terje Bergersen

Studie om samarbeid med NTNU på laget

I vår gjennomfører NTNU og Searching for leadership en stor undersøkelse blant Negotias tillitsvalgte om samarbeid og ledelse i virksomhetene.

Undersøkelsen skal sette søkelys på samarbeid mellom bedrifter og tillitsvalgte, og hva slags ledelse som må til for å oppnå god dialog mellom partene.

- Norge har en tradisjon med smidige organisasjonsstrukturer. Dette er en styrke vi må dra nytte av for å være bedre rustet enn andre land til å møte endringer som kommer. Teknologiutvikling er ikke løsningen på alt, det trengs gode tillitsvalgte og innsiktsfull ledelse i tillegg, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Bedriftsdemokrati og ansattes medbestemmelse

I de senere årene har Negotia løftet bedriftsdemokrati og ansattes medbestemmelse opp som et prioritert tema, blant annet på organisasjonens regionsmøter.

- Etter fjorårets regionsmøter der dette ble diskutert, gjorde vi en oppsummering. Den viser som en hovedkonklusjon at mulighetene for medbestemmelse som ligger i både lov- og avtaleverk, ikke utnyttes godt nok i dag. Negotia mener det trengs økt innsats for å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter og tillitsvalgte. Dette vil også kunne kreve endringer i lederatferd og lederkompetanse, sier Negotia-lederen.

For å dokumentere mer systematisk hvordan det er fatt med bedriftsdemokratiet ute i virksomhetene, er NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) engasjert for å gjennomføre en studie rettet mot rundt 900 av Negotias tillitsvalgte.

- Samarbeidsbestemmelsene er noe av det viktigste vi har i tariffavtalene. Det er disse som skal sikre organiserte arbeidstakere bedre innflytelse på arbeidsplassene enn uorganiserte. Med denne studien i samarbeid med NTNU, er målet å skaffe til veie et solid materiale som både beskriver den faktiske situasjonen og som vil være til nytte i det videre arbeidet, sier Monica A. Paulsen.

Undersøkelsen inngår i et masterstudium

Rett før påske var et utvalg tillitsvalgte samlet for å blinke ut aktuelle problemstillinger for undersøkelsen. Arbeidet med studien skal inngå i et masterstudium, og starter nå i våres. Selve datainnsamlingen vil i hovedsak foregå mai.

- Respondentene skal ikke gi svar i henhold til en tallskala, men skrive ned sine refleksjoner på de områdene det stilles spørsmål på. I etterkant tas det i bruk avansert analyseverktøy for å finne trender og tendenser i materialet. Erfaring tilsier at en slik metode gir dypere innsikt enn tradisjonelle spørreteknikker, sier Bernhard H. Hilmarsen ved Searching for leadership.

Det tas sikte på at rapport fra studien ferdigstilles i begynnelsen av august i år.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker