Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

- Streiken i Felleskjøpet var nødvendig

- Medlemmene beholder opparbeidede rettigheter. Det hadde vi ikke hatt mulighet til å oppnå på noen annen måte enn å streike, skriver Negotia-leder Monica A. Paulsen.

-----------------------
KRONIKK
Av Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia
-----------------------

Streiken i Felleskjøpet var nødvendig

Negotia i Felleskjøpet Agri gjennomførte nylig en åtte dagers streik, som endte med at medlemmene beholder opparbeidede rettigheter. De taper dermed ikke på bedriftens overgang til ny arbeidsgiverorganisasjon. Det hadde vi ikke hatt mulighet til å oppnå på noen annen måte enn å streike.

Medlemmene gikk ut i streik etter Negotias godkjennelse. Det er forbundet som gjør en kvalifisert vurdering om hvorvidt det er mulig og riktig å gjøre det. Basert på andre oppgjør som har vært i mekling i mellomoppgjør tidligere, og det lønnskravet vi fremmet, var det vår vurdering at streik både var mulig og riktig i dette tilfellet.

Den norske arbeidslivsmodellen handler i stor grad om at partene søker å finne løsninger i fellesskap, i hovedoppgjørene også noen ganger med myndighetenes bistand. Man kan si det handler om gjensidig respekt og ryddighet i et organisert arbeidsliv basert på avtalte spilleregler. Da Negotias medlemmer i Felleskjøpet Agri gikk ut i streik etter at Riksmekleren ikke greide å bringe partene til enighet, omtalte Spekter streiken som en trussel mot den norske modellen. Begrunnelsen var blant annet at Negotias krav handlet om andre ting enn kroner og øre, det vil si forhold som Spekter i dette tilfellet mente ikke hørte hjemme i et mellomoppgjør.

Her må vi stoppe opp. For, på hvilken side i partsforholdet ligger egentlig trusselen mot den norske modellen i denne saken? Jeg mener den må plasseres på arbeidsgiversiden. Grunnen ligger i de faktiske forholdene som følger av at en bedrift bytter arbeidsgiverorganisasjon, i Felleskjøpets tilfelle fra Spekter til NHO. I tillegg til at bedriften sikkert har næringspolitiske grunner til dette byttet, innebærer det nemlig også en mulighet til ensidig å avvikle eksisterende avtaler om rettigheter og vilkår.

Muligheten til ensidig avvikling av eksisterende avtaler hadde Felleskjøpet Agri åpenbart tenkt til å benytte seg av. Hvordan kan jeg påstå det? Fordi våre tillitsvalgte i et halvt år har forsøkt å komme i dialog med bedriften om rettighetene de risikerte å miste fordi arbeidsgiveren skifter organisasjonstilknytning. Og fordi bedriften konsekvent har vendt ryggen til denne invitasjonen om dialog. Å organisere seg bort fra avtalte forpliktelser og deretter avvise et hvert forsøk på å diskutere saken, kan ikke sies å være i den norske modellens ånd. Det bryter tvert imot med både idealer og innarbeidet praksis om å søke løsninger i fellesskap. Denne siden av saken hopper Spekter elegant over i sin omtale av streiken.

De ansatte i Felleskjøpet Agri går over på tariffavtaler i NHO-systemet 1. april neste år, mens Negotias tariffavtaler først forhandles på høsten. Hadde vi ventet til hovedoppgjøret 2020 ville det vært for sent, da hadde våre medlemmers opparbeidede rettigheter vært tapt i et halvt år og balansen mellom partene forskjøvet i arbeidsgivers favør. 

Avtaler om tillegg for sen arbeidstid, ekstra betalt på helligdager og provisjonsvilkår, har en verdi i penger for en arbeidstaker. Det er denne verdien våre medlemmers lønnskrav uttrykte. Vi gikk til lønnsoppgjøret og meklingen utelukkende med et lønnskrav, som blant annet inneholdt en verdsetting av de rettighetene medlemmene risikerte å miste. Mange andre mellomgjør har handlet om liknende spørsmål, og har utløst både meklinger og streiker, også i Spekter-området. Denne gangen valgte imidlertid Spekter å "svare" i form av en stevning til Arbeidsretten, med påstand om at streiken var tariffstridig og ulovlig. At Arbeidsretten ga Spekter medhold i dette, er for oss svært overraskende.

Som YS-leder Erik Kollerud også har uttalt: "Vi tar dommen i Arbeidsretten til etterretning, men er uenige i resultatet". Og videre: "I praksis medfører dommen at opparbeidede rettigheter i tariffavtaler kan forsvinne med et pennestrøk når arbeidsgiver skifter organisasjonstilknytning. Det er svært uheldig for norske arbeidstakere, og vi som parter må finne tiltak som gjør at vi unngår dette."

Streiken i Felleskjøpet Agri ble avsluttet dagen før arbeidsrettssaken ble behandlet. Partene kom da til enighet om et lønnsoppgjør på linje med frontfaget, og lokalt ble det enighet om en videreføring av alle avtalte rettigheter og vilkår fram til neste hovedoppgjør høsten 2020. Det hadde vi ikke hatt mulighet til å oppnå på noen annen måte enn å streike.

Vi i Negotia ønsker nå å legge streiken bak oss. Framover vil vi arbeide for et godt samarbeid og en normalisert arbeidshverdag for arbeidstakere og arbeidsgiver i Felleskjøpet Agri.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker