Negotias delegasjon ved kravoverleveringen hos NHO: Fra venstre: Forbundsleder Monica A. Paulsen, rådgiver Kathrine Fosnes Olsen og 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Trygve Bergsland

Startskudd for årets mellomoppgjør

Lønns- og tariffoppgjøret er i gang. Mandag overleverte YS sine krav til NHO i de samordnete forhandlingene.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør og vil i det alt vesentlige omfatte forhandlinger om kroner og øre. Det gjennomføres likevel samordnete forhandlinger mellom hovedorganisasjonene. Startskuddet gikk mandag 11. mars med kravoverlevering hos NHO.

I de inntektspolitiske retningslinjene vedtatt 18. februar flagger YS en forventning om betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Bakgrunnen er blant annet at den gjennomsnittlige reallønnen i dag er på samme nivå som for fem år siden.

Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen, som også er 2. nestleder i YS, gir denne kommentaren til det lønnsmessige i oppgjøret:

- I fjor ble lønnsøkningen spist opp av en tilnærmet like høy prisvekst, og det begynner å bli lenge siden norske arbeidstakere fikk noe reelt lønnsløft. Nå peker pilene og konjunkturene i norsk økonomi oppover igjen. Det gjør at YS og vi i ledertrioen har en klar forventning om et oppgjør som gir medlemmene økt kjøpekraft denne gangen, sier Paulsen.

Hun minner dessuten om at lønnsforhandlingene blant Negotias medlemsgrupper i hovedsak foregår lokalt, og at resultatene etter det sentrale oppgjøret kun vil være retningsgivende.

- De lokale lønnsforhandlingene skal være tilpasset lokale forhold basert på de fire kriteriene; bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Dette er det viktigste i våre oppgjør, noe som også samsvarer med det rådet NHO gir til lederne i sine medlemsbedrifter, sier Negotia-lederen.

Se også sak fra Negotias tariffkonferanse

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler