Negotias delegasjon ved kravoverleveringen hos NHO: Fra venstre: Forbundsleder Monica A. Paulsen, rådgiver Kathrine Fosnes Olsen og 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Trygve Bergsland

Startskudd for årets mellomoppgjør

Lønns- og tariffoppgjøret er i gang. Mandag overleverte YS sine krav til NHO i de samordnete forhandlingene.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør og vil i det alt vesentlige omfatte forhandlinger om kroner og øre. Det gjennomføres likevel samordnete forhandlinger mellom hovedorganisasjonene. Startskuddet gikk mandag 11. mars med kravoverlevering hos NHO.

I de inntektspolitiske retningslinjene vedtatt 18. februar flagger YS en forventning om betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Bakgrunnen er blant annet at den gjennomsnittlige reallønnen i dag er på samme nivå som for fem år siden.

Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen, som også er 2. nestleder i YS, gir denne kommentaren til det lønnsmessige i oppgjøret:

- I fjor ble lønnsøkningen spist opp av en tilnærmet like høy prisvekst, og det begynner å bli lenge siden norske arbeidstakere fikk noe reelt lønnsløft. Nå peker pilene og konjunkturene i norsk økonomi oppover igjen. Det gjør at YS og vi i ledertrioen har en klar forventning om et oppgjør som gir medlemmene økt kjøpekraft denne gangen, sier Paulsen.

Hun minner dessuten om at lønnsforhandlingene blant Negotias medlemsgrupper i hovedsak foregår lokalt, og at resultatene etter det sentrale oppgjøret kun vil være retningsgivende.

- De lokale lønnsforhandlingene skal være tilpasset lokale forhold basert på de fire kriteriene; bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Dette er det viktigste i våre oppgjør, noe som også samsvarer med det rådet NHO gir til lederne i sine medlemsbedrifter, sier Negotia-lederen.

Se også sak fra Negotias tariffkonferanse

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker