Region Nord holdt sitt møte i Brønnøysund på Helgelandskysten. Her er noen av deltakerne på utflukt til det berømte hullet i fjellet Torghatten – og ble overrasket av en aldri så liten snøbyge!

Regionene i mål med årets møter

Kompetanse, kontingentsystem og landsmøtefrekvens. Dette var sakene til diskusjon på de nylig avholdte møtene i Negotias regioner.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Det er i alt sju regioner med en samlet deltakelse på rundt 250. Disse årlige møtene er viktige diskusjonsarenaer i forbundet, blant annet som forberedelse til landsmøtene seinhøstes.

I år var regionene Sør og Vest først ute med sine møter, siste helga før påske. De resterende – Nord, Midt, Øst, Oslo og LKA (konsernavdelingene) – gjennomførte sine samlinger nå i helgen. I år var det framtidens arbeidsliv, kompetanse og tariff som var hovedtemaet til diskusjon, i tillegg til utredningssaker om kontingent og landsmøtesyklus.

Vil ha system for dokumentasjon av realkompetanse

Forbundsleder Arnfinn Korsmo i aksjon på møtet i Region Nord.

Kompetanse blir mer og mer aktuelt i arbeidslivet, i takt med blant annet digitalisering og annen utvikling. Endringene skjer raskere enn før, og det vil være de med den mest attraktive kompetansen som blir vinnerne i arbeidslivet.

- Negotia er blant annet opptatt av å få på plass gode nasjonale standarder for dokumentasjon av realkompetanse – det vil si summen av den formelle kompetansen og den som er opparbeidet gjennom praktisk erfaring. Mange av våre medlemmer har et moderat utdanningsnivå, men likevel høy realkompetanse. Her må det bli en bedre systematikk for dokumentasjon.

Dette sier forbundsleder Arnfinn Korsmo, som selv har deltatt på to av årets regionsmøter – Vest og Nord. Han understreker også arbeidsgivernes ansvar for å gi de ansatte nødvendig etter- og videre utdanning.

- I avtaleverket er det gode bestemmelser som ivaretar dette, men vi ser at dette ofte ikke følges opp forsvarlig. Her er det viktig å få partssamarbeidet på bedriftene til å fungere bedre. Diskusjonene på årets regionsmøter tilsier at kompetanse er noe Negotia skal ha høyt på agendaen i tiden framover, sier Korsmo.

Egen kontingent for nye unge medlemmer?

Sakene om kontingentsystem og landsmøtefrekvens er utredninger «bestilt» av forrige landsmøte. Når det gjelder det førstnevnte har Negotia i dag en fast kontingent i tre intervaller avhengig av stillingsprosent. Utredningen handler om mulig overgang til medlemskontingent som en prosent av lønnen, slik de fleste andre fagforbund har.

Utvalget som har utredet saken foreslår videreføring av dagens ordning. Begrunnelsen er blant annet forutsigbarhet for inntektene, at Negotia i dag har et kontingentnivå som er konkurransedyktig og at det er få klager på kontingenten. Utvalget foreslår samtidig at man ser på kriterier for en egen kontingentordning for nye unge medlemmer.

- Tilbakemeldingene fra regionenes behandling av kontingentspørsmålet peker i retning av å beholde dagens system med fast kontingent som er lik for alle. Det ser ut til at alle regionene støtter utvalgets anbefaling, bortsett fra Sør som foreslo utredningen, sier forbundsleder Korsmo.

Landsmøte hvert tredje år?

Gruppediskusjon i Nord. Fra venstre: Ruth Reinfjell, Maria Hanøy, Bjørnar Samuelsen og Inga Rodahl.

Det var Negotia Ung som i fjor foreslo at forbundets øverste beslutningsorgan landsmøtet holdes hvert tredje år, i stedet for hvert år som i dag.

- Det kan være gode argumenter for begge ordninger. Oppfatningene blant regionene og deltakerne varierer en del i dette spørsmålet. Forbundsstyret tar med innspillene og utreder saken videre for framleggelse til vedtak på landsmøtet til høsten, sier Korsmo, som er imponert over engasjementet på møtene:

- Etter å ha deltatt i to regionsmøter selv denne våren, må jeg si at det er moro å oppleve det store engasjementet blant deltakerne. Gode diskusjoner og meningsbrytninger sikrer gode prosesser. Jeg ser fram til den videre saksutredningen og behandlingen i landsmøtet når den tid kommer, sier forbundslederen.

Sakene om kontingentsystem og landsmøtefrekvens behandles på Negotias landsmøte 18. og 19. november. I år skal det også være valg på forbundsledelse- og styre samt kontrollkomite for en ny treårsperiode.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker