- Det som skjer her i Geneve er en bekreftelse på at globaliseringen har gjort verden mindre. Man kan ikke begrense seg til å plaske rundt i sin egen lille andedam. Verden presser på og avgjørelser som tas "der ute" berører oss i aller høyeste grad, skriver 1. nestleder Eirik Bornø.

Rapport fra ILO-konferansen

Rundt 5.700 delegater er i disse dager samlet på ILO-konferansen i Geneve. Negotias nestleder Eirik Bornø er på plass som representant for YS.

Konferansen diskuterer blant annet en mulig ny konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet, og hvordan man skal følge opp FNs utviklingsmål nummer 8 - om betydningen av anstendig arbeid for å oppnå en bærekraftig utvikling.

----------------------

 

Brev" fra Negotias utsendte delegat på ILO-konferansen:

En framtid med et anstendig arbeidsliv

28. mai åpnet den internasjonale arbeidslivskonferansen i Genève. Konferansen fungerer som generalforsamling for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) – FNs særorganisasjon for arbeidslivsspørsmål. Her samles regjeringer, arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter fra ILOs 187 medlemsland for å behandle ulike temaer angående arbeidslivet globalt. Hvert medlemsland er representert av en stemmeberettiget delegasjon, bestående av to regjeringsrepresentanter, en arbeidsgiverrepresentant og en arbeidstakerrepresentant, som alle er fritt stillet i beslutningsprosessen. ILO er FNs vaktbikkje i arbeidslivet!

Under åpningstalen advarte ILOs generaldirektør Guy Ryder om økt spenning i verden, og oppfordret deltakerne til å vise kompromiss- og konsensusvilje i trepartssamarbeidets ånd. Dette er en forutsetning for konferansen, men også for ILOs suksess. I tillegg pekte han på en rekke problemstillinger knyttet til blant annet vold på arbeidsplassen, kvinner i arbeid, partssamarbeid, anvendelse av standarder og utviklingssamarbeid.

Ryder introduserte også sin rapport "Women in the Future of Work". Her beskriver han et arbeidsliv som er overraskende lite likestilt, og som krever nyskapende tiltak for å redusere dette gapet.

YS er representert i tre komiteer. Dag Bjørnar Johnsrud sitter i CAS (Application Committee), hvor de retter søkelyset mot noen av de alvorligste bruddene på ILO-konvensjonene. I tillegg har vi kommet i gang med arbeidet for en ny konvensjon om vold og trakassering på arbeidsplassen. Mirjam Sorge Folkvord representerer YS i dette arbeidet. Selv representerer jeg YS i komiteen som arbeider med utviklingssamarbeid til støtte for FNs bærekraftsmål. Her diskuteres det hvordan ILOs struktur og utviklingsarbeid best kan bidra til å oppfylle bærekraftsmålene, spesielt målet om et anstendig arbeidsliv.

Det som skjer her i Genève er en bekreftelse på at globaliseringen har gjort verden «mindre». Man kan ikke begrense seg til å plaske rundt i sin egen lille andedam. Verden presser på og avgjørelser som tas "der ute" berører oss i aller høyeste grad.

Norge er heller ikke nødvendigvis best og lengst framme i alt som angår arbeidslivsspørsmål, på tross av hva vi måtte ønske og tro. Mangfoldet og engasjementet blant alle aktørene på konferansen er stort, og det lanseres mange endringsforslag. Disse bearbeides av en mindre gruppe, slik at det skal være mulig å komme fram til gode tekster som forsamlingen kan vedta.

Når en først har begynt å lære om ILO, åpner det seg et stort «historie- og fremtidsrom». ILO feirer sin 100-årsdag i 2019. Historien er grunnleggende, men fremtiden er dog i førersetet – og den formes nå. Jeg er utrolig glad for at vi er til stede med dyktige folk både fra YS, LO, UNIO og de andre nordiske landene for å ivareta våre interesser.

Eirik Bornø
1. nestleder i Negotia

 

ILO-konferansen samler mer enn 5700 delegater fra 187 medlemsland. Foto: Eirik Bornø

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker