Nytt strategisk planverk vedtatt

Negotias landsmøte har vedtatt ny strategisk plan og politisk plattform. Den strategiske planen beskriver målene for de nærmeste tre årene 2021-2023, mens politisk plattform omhandler de litt lengre linjene.

Innholdet i de to plandokumentene er i stikkordsform følgende:

STRATEGISK PLAN
Negotia skal være den foretrukne fagforening for ansatte i privat næringsliv og frivillig sektor.

Fem delmål – Negotia skal:

  • ha en årlig vekst i antall medlemmer på minst to prosent.
  • ha de mest fornøyde medlemmene i YS.
  • ha tillitsvalgte som har en sterk posisjon og innflytelse på egen arbeidsplass.
  • være en tydelig og relevant aktør i samfunns- og næringspolitiske saker.
  • ha en kompetent, serviceinnstilt og effektiv administrasjon, med et godt arbeidsmiljø.

POLITISK PLATTFORM
Negotia er en partipolitisk uavhengig fagforening som organiserer ansatte innenfor privat næringsliv og frivillig sektor. «Politisk plattform» beskriver Negotias overordnete politikk og verdigrunnlag.

  • Arbeidsliv. Negotia jobber for et arbeidsliv hvor ansatte har reell innflytelse, hvor virksomheten verdsetter sine medarbeidere og hvor den enkelte gis muligheter for egen utvikling.
  • Kompetanse. Negotia mener livslang læring og kontinuerlig påfyll av kompetanse blant medarbeidere er helt avgjørende for å sikre høy sysselsetting, verdiskaping og innovasjon samt en sunn økonomisk utvikling i årene som kommer.
  • Næringspolitikk. Negotia mener Norge må ha en aktiv næringspolitikk, som sikrer høy sysselsetting, en bærekraftig utvikling og verdiskaping over hele landet.
  • Samfunnspolitikk. Negotia tror på et demokratisk samfunn med robuste institusjoner, høy grad av tillit, små forskjeller og et sterkt fellesskap.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker