- Valgkomiteen skal være tett på organisasjonen gjennom hele perioden, slik at vi finner de beste kandidatene til de aktuelle vervene, sier komiteleder Roger Rønning. Foto: Terje Bergersen

Ny valgkomite på plass

Den sentrale valgkomiteen i Negotia for perioden 2021-2023 har konstituert seg. Ny leder er Roger Rønning fra region LKA (landsomfattende- og konsernavdelinger).

Rønning er til daglig heltids konserntillitsvalgt i Telenor. Han var medlem i valgkomiteen også forrige periode.

I henhold til Negotias vedtekter velger hver av de sju regionene sin representant til den sentrale valgkomiteen. Komiteen konstituerer seg selv og sammensettingen gjelder for tre år av gangen.

- Vårt arbeid er å finne kandidater til forbundsstyret og kontrollkomiteen som gir forbundet de beste forutsetningene for å være den foretrukne fagforeningen for ansatte i privat sektor, sier komiteleder Roger Rønning.

På sitt konstituerende møte nå i januar la komiteen planer for arbeidet framover.

- Vi skal blant annet være til stede med en representant på hvert forbundsstyremøte. I tillegg har vi gitt lokalavdelingene beskjed om at vi gjerne deltar som observatører på årsmøter deres. Ellers kommer vi som vanlig til å være representert på forskjellige konferanser og samlinger i regi av forbundet.

- Det er viktig at vi er tett på organisasjonen gjennom hele perioden, slik at vi finner de beste kandidatene og har et kvalifisert grunnlag for innstillingen vi har ansvaret for å legge fram når det er valg neste gang i 2023, sier Roger Rønning.

Valgkomiteen for perioden 2021-2023 har følgende sammensetting:

Roger Rønning (leder), Region LKA (vara Mona Hegdahl Solstad)
Heidi Ellingsen (sekretær), Region Sør (vara Trude Kjærstad)
Stein Sigurd Sele, Region Oslo (vara Morten Aas)
Farhan Butt, Region Øst (vara Liss Elstrøm)
Anita Evelyn Steinnes, Region Midt (vara Jonny Asbjørn Strømme)
Wenche Johanne Brynjulfsen, Region Nord (vara Svein Olav Olsen)
Victor Henriksen, Region Vest (vara Daniel Nedrelid)

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker