Digitaliseringsminister Nikolai Astrup på seminaret om digital etikk og kunstig intelligens, som Negotia og Telenor holdt for næringslivsledere i mai. Foto: Terje Bergersen

Møte med digitaliseringsministeren

YS var mandag i møte med digitaliseringsminister Nikolai Astrup om involvering og partenes rolle knyttet til datadeling og digital utvikling.

Regjeringen arbeider for tiden med løsninger som blant annet skal ivareta sikker og effektiv datadeling i takt med den digitale utviklingen. På møtet mandag ga YS-representantene innspill til dette.

- Vi hadde en god samtale med statsråden omkring partenes rolle og hvor viktig det er med tidlig involvering på alle fronter. Digitaliseringen åpner for store muligheter i det norske arbeidslivet og samfunnet, men forutsetningen for å lykkes er åpenhet og samarbeid, slik at utviklingen styres i riktig retning.

Dette sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen, som deltok på møtet med digitaliseringsministeren. Paulsen er også andre nestleder i YS.

Astrup informerte om regjeringens planer for etablering av et nasjonalt ressurssenter for deling av data. Senteret skal ha spisskompetanse på sammenhengen mellom juss, teknologi, forretnings- og forvaltningsprosesser som læremiljø og kompetansebank for hele offentlig sektor.

- Statsråden var særlig interessert i YS sitt arbeid med kompetansebygging og livslang læring i lys av den digitale utviklingen. Og spesielt viktig for oss i Negotia er oppfølgingen av "Erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet", som vi tok initiativet til og fikk i stand tidligere i år, sier Monica A. Paulsen.

Se sak: Erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens

- Det er verdifullt med slike møter, hvor YS som en viktig aktør i arbeidslivet kan komme med innspill, og hvor vi kan stille spørsmål og utveksle informasjon, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens skal etter planen ferdigstilles i løpet av året.

I møte med statsråden. Fra venstre: Monica A. Paulsen, Negotia-leder og 2. nestleder i YS; Nikolai Astrup, digitaliseringsminister; Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS og Roger Schjerva, sekretariatssjef i YS.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker