Ved Riksmeklerens bord. Mekler Mats Wilhelm Ruland øverst ved bordet. NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund midt i bildet og Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen med ryggen til. Foto: Terje Bergersen

Meklingen inn i sluttfasen

Meklingen mellom partene på NHO-området går inn i sluttfasen. Frist for enighet er lørdag 7. april kl. 24.00.

 LØRDAG KL. 24.00: MEKLINGEN FORTSETTER PÅ OVERTID.

---------------------

NB! STREIKEHONORAR / PERMITTERINGSSTØTTE
Ved streik vil Negotia-medlemmer som tas ut få 1050 kroner i streikehonorar per dag, seks dager per uke. (Gjelder ved 100 prosent stilling). Samme beløp ytes i permitteringsstøtte til medlemmer som blir permittert som følge av at andre streiker.

Medlemmer med stillingsbrøk under 50 prosent, får 50 prosent støtte. Medlemmer med stillingsprosent på 50-75 prosent får 75 prosent støtte. Medlemmer med stillingsbrøk på 75-100 prosent får 100 støtte (tilsvarende modell som medlemskontingenten).

---------------------

 

Dette er de fire hovedkravene YS og LO har i oppgjøret:

Tette hullene i AFP-ordningen
Et viktig krav er å gjøre ordningen mindre sårbar. Det vil blant annet si at det ikke skal være så lett å miste retten til AFP. Særlig de siste årene før et mulig AFP-uttak er kritiske. Evalueringen fra 2017 viser at mange ansatte som har hatt tariffavtale i mange år mister retten til AFP grunnet nedbemanning, konkurs, sykdom, virksomhetsoverdragelser eller andre uforskyldte hendelser. Det oppleves som urimelig at uforskyldte hendelser kort tid før mulig uttak fratar deg muligheten til AFP. Disse "hullene" er YS opptatt av å tette. AFP glipper for mange – uten at man selv har noen mulighet til å reparere skaden. 

Pensjonsopptjening i Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fra første krone
OTP er en lovfestet ordning som virksomheter er forpliktet til å opprette for sine ansatte. Det er en innskuddsordning hvor arbeidsgiver skyter inn minimum to prosent av ansattes lønn mellom 1G og 12G. YS mener at minstekravene i dagens OTP er får dårlige. At inntekt under 1G, ansatte med lave stillingsbrøker, ansatte under 20 år samt kortere arbeidsforhold enn 12 måneder kan unntas, betyr at grupper av arbeidstakere får dårligere opptjening.

Økt kjøpekraft til alle
Forventet konsumprisvekst for 2018 er 2 prosent. Økt kjøpekraft vil si lønnsoppgjør høyere enn dette. OBS! Uavhengig av hva de sentrale partene blir enige om i årets oppgjør når det gjelder lønn, skal Negotias klubber forhandle lønn lokalt, der dette er hjemlet i tariffavtalene.

Sikre dekning av merutgifter til reise, kost og losji
Handler om at arbeidsgivere må betale for reise, kost og losji for innleide ansatte, slik at det ikke oppstår skjeve konkurranseforhold. (Gjelder i hovedsak innen bygg- og anleggsbransjen).

Meklingen foregår parallelt for YS og LO. Frist for enighet er 7. april kl. 24.00. Tiden vil vise om det blir mekling på overtid.

Les mer her

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker