Arkivfoto - fra Negotias landsmøte 1015. Foto: Terje Bergersen

Landsmøte med mange temaer

Forbundets landsmøte holdes helgen 19. og 20. november. Vedtak av nyutviklet politisk plattform blir en av de viktige sakene - i tillegg til mye annet.

Ny politisk plattform legges fram til diskusjon og vedtak. En bredt sammensatt gruppe fra administrasjon og forbundsledelse har jobbet med dette siden landsmøtet i fjor. Saken var også til høring på vårens regionsmøter. Den politiske plattformen er ment å peke ut Negotias overordnete kurs de neste 15 årene. Den er inndelt i disse områdene: Identitet, marked og medlemsservice – tariffavtaler – Arbeidsliv – Næringspolitikk – samfunnspolitikk.

Landsmøtet vedtar ellers budsjett og medlemskontingent for kommende år, godkjenner årsberetning og regnskaper for 2015, og vedtar eventuelle justeringer av vedtektene. Gjeldende strategiske plan er treårig, og strekker seg fram til 2017, da det også er valg på nytt forbundsstyre.

På møtet settes det også fokus på framtidens arbeidsliv, blant annet gjennom innlegg av filosof Einar Øverenget. Og så kommer det besøk fra afrikansk fagbevegelse og prosjektet Basic Rights.

Landsmøtet er Negotias øverste beslutningsorgan. Det består av rundt 80 delegater, det vil si tillitsvalgte fra klubb- og avdelingsapparatet, valgt gjennom de sju regionenes møter på vårparten. I tillegg er forbundsstyret og komitémedlemmer på plass, mange av de ansatte i administrasjonen, pluss inviterte gjester. Totalt har møtet om lag 130 deltakere.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker