YS-leder Jorunn Berland og forhandlingsdirektør Rolf Andreas Nergård i NHO, under kravoverleveringen til frontfaget 6. mars. Foto: Audun Hopland/Ta Del

Kravoverlevering i NHO-oppgjøret

– YS krever at lønnsoppgjøret i privat sektor minst må bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland.

Mandag ettermiddag leverte YS sitt inntektspolitiske dokument til NHO under oppstarten av frontfagsoppgjøret.

– Som vanlig har vi vist ansvarlighet i de siste lønnsoppgjørene. Dette for å bidra til styrket konkurransekraft i norsk økonomi. Når veksten nå tar seg langsomt opp igjen, må lønnstakerne få ta del i den økte verdiskapingen, understreker YS-lederen.

YS mener dette er viktig for å forhindre økte forskjeller.

– Å unngå store forskjeller er bra for individene og bra for næringslivet. Den økte verdiskapingen må også komme de som skaper verdiene til gode. En økning i kjøpekraften er også det mest effektive virkemiddelet for å øke husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester, sier Berland.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at partene kun forhandler om kroner og ører, og ikke om bestemmelser i tariffavtalene.

Forbundene i YS Privat har vedtatt å forhandle samordnet. Det vil si at forbundene ikke forhandler hver for seg, men samlet gjennom YS Privat. YS Privat består av seks forbund, med til sammen 55 000 medlemmer.

NB! De fleste av Negotias medlemmer skal likevel forhandle lønn lokalt, i henhold til avtalenes bestemmelser om lokal forhandlingsrett.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker