Hans-Erik Skjæggerud har 17 år bak seg som tillitsvalgt på heltid. Han har vært hovedtillitsvalgt i NAV, leder i YS-forbundet Parat og nestleder i YS de siste fire årene. Lizzie Ruud Thorkildsen kommer fra vervet som forbundsleder i Delta. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte onsdag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder. Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

Skjæggerud har 17 år bak seg som tillitsvalgt på heltid. Han har vært hovedtillitsvalgt i NAV, leder i YS-forbundet Parat og nestleder i YS de siste fire årene. 

Den nye YS-lederen er klar på at trepartssamarbeidet må trappes opp for å sikre gode resultater i arbeidslivet. 

- Vi lever i en krisetid med krig i Europa, skyhøye inflasjonstall og press på arbeidsmarkedet. YS mener regjeringen har vært for optimistiske i prognosene for statsbudsjettet. Vi tror dessverre at arbeidsledigheten vil øke mer enn anslått. Det blir en stor utfordring for de som rammes. De svakeste gruppene vil slite ytterligere med å få lønna til å strekke til. Det bekymrer meg. Dette vil stå høyt på YS' dagsorden i tiden som kommer, sier Skjæggerud. 

- Trygge arbeidsplasser, kompetanse, beredskap og det grønne skiftet er noen av oppgavene vi må satse ytterligere på fremover, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, nyvalgt nestleder i YS. 

Thorkildsen kommer fra vervet som forbundsleder i Delta, et av de største forbundene i YS. Hun har vært tillitsvalgt i 20 år, blant annet som konserntillitsvalgt i Helse Sør og Helse Sørøst.

Hans-Erik Skjæggerud:
Alder: 49
Bosted: Bodø
Familie: Gift, to barn
Utdanning: Cand. mag. fra Høgskolen i Bodø
Erfaring: Blant annet forbundsleder i Parat
Aktuell som: Nyvalgt leder i YS

Lizzie Ruud Thorkildsen
Alder: 61
Bosted: Drammen
Familie: Gift, tre barn
Utdanning: Helsesekretær
Erfaring: Blant annet forbundsleder Delta

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker