Enighet i oppgjøret på HUK-området

YS og Virke har kommet til enighet om årets lønnsregulering for de sju overenskomstene på HUK-området.

HUK omfatter virksomheter innen helse, utdanning og kultur. Negotia er part i følgende avtaler:

- Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
- Landsoverenskomst for høyskoler
- Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
- Landsoverenskomst for virksomheter

Partene ble enige om et økonomisk oppgjør som i all hovedsak tilsvarer oppgjørene for stat og kommune. Detaljer framgår av vedlagte protokoll.

Rådgiver Mona Hermansen har vært Negotias representant i forhandlingene. Hun gir denne kommentaren:

- Det var ingen store overraskelser i dette mellomoppgjøret. Negotia er fornøyd med resultatet, som økonomisk tilsvarer de korresponderende områdene og gir medlemmene våre reallønnsvekst. Vi ønsker de tillitsvalgte som er omfattet av Landsoverenskomst for virksomheter § 26, lykke til med de lokale forhandlingene, sier Hermansen.

Protokoll Virke-HUK 20.06.2019

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker