Sterkt panel. Fra venstre: Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia; Imran Rashid, lege, forfatter og "ekspert" på digital sunnhet; Kaja Breivik Furuseth, fagdirektør Datatilsynet; Christian Pedersen, adm. dir. i Tietoevry og styreleder i Abelia; Jon-Roar Selenius, tillitsvalgt Tietoevry. Debattleder Terje Svabø, kjent fra blant annet NRK.

Digitalt fokus på Negotiakonferansen

Rundt 100 tillitsvalgte er samlet på Gardermoen til Negotiakonferansen torsdag og fredag denne uka. Programmet har overskriften "kunsten å overleve i et digitalt arbeidsliv.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Forbundsleder Monica A. Paulsen åpnet ballet, og understreket at Negotia må være rigget for å møte den nye teknologiske hverdagen på veien inn i det stadig mer digitale arbeidslivet.

- Vi må være i forkant

- Teknologisk innovasjon har alltid vært en del av arbeidslivet. Det som er nytt, er at endringene skjer i et helt annet tempo enn før. Folk må lære seg mange nye ferdigheter i løpet av karrieren, bare for å holde følge. Digitalisering endrer til og med hvor og hvordan vi jobber, på helt grunnleggende måter, sa Negotia-lederen.  

Hun poengterte at det er vanskelig for arbeidsgivere og myndigheter å se konsekvensene av utviklingen på lang sikt, og at reguleringen stort sett henger etter teknologien.

- Vi ser med bekymring at konsekvensene ikke tas på alvor alle steder. Det er enda mer krevende for arbeidstakerne og de tillitsvalgte å forstå hvordan ny teknologi påvirker dem, og ikke minst hvilke muligheter og rettigheter man har. Derfor må fagforeningene snakke om dette. Vi må være i forkant, og utruste dere med de rette verktøyene til å forstå og ta tak i utfordringene og mulighetene som kommer med ny teknologi, poengterte Negotia-lederen overfor de tillitsvalgte i salen.

Kunnskapen finnes i folks hoder og hender

Første foredragsholder på podiet var Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda og forfatter av boka Digital revolusjon. Kjernen i innlegget hennes var spørsmålet om hvordan data skal reguleres og deles, enten det er snakk om design av offentlige digitale tjenester, eller systemer som påvirker arbeidsdagen til folk. 

- Generelt blir digitalisering altfor ofte redusert til et spørsmål om effektivisering. Men det er et minst like viktig anliggende å rette fokuset mot hvordan vi jobber. En feil som ofte gjøres når ny teknologi skal innføres, er at man ikke dukker tilstrekkelig ned i den kunnskapen som ligger i folks hoder og hender. Digitale løsninger skal bidra til å løse problemer, og det er mennesker som skal bruke dem.

- God tjenestedesign og brukervennlighet er også viktig for å forhindre at digitalisering skaper skiller i samfunnet – mellom de som behersker og de som ikke behersker, sa Nagell.

Digital sunnhet

Neste innlegg var ved lege, forfatter og IT-entreprenør Imran Rashid. Han rettet oppmerksomheten mot digital sunnhet i arbeidsliv og hverdag. Dagens teknologi gjør at vi distraheres mer enn før, og det er ifølge Rashid viktig å beholde humaniteten, tilstedeværelsen og fellesskapet oppi all den teknologiske utviklingen.

- For at vi mennesker skal prestere og være produktive, er vi avhengig av å oppleve trygghet. Men man kan ikke tvinges til å være trygg. Mange mennesker blir faktisk syke av digitalisering, når det handler mest om målbarhet og kontroll, sa Imran Rashid og tilføyde:

- Det er de nære og dype relasjonene som gjør oss trygge. Vi må flytte tankegangen fra digitalisering til humanisering, fra målbarhet til oppmerksomhet og fra arbeidsmarkeder til arbeidsfellesskap.

I tillegg til Hilde Nagell og Imran Rashids innlegg, byr Negotiakonferansen på temaene samarbeid på arbeidsplassen, skråblikk på utviklingen av oppsigelsessaker, likelønnskartlegging i bedriftene, paneldebatt og workshop for medlemsvekst.

Konferansen strømmes, og det er åpen tilgang for alle som ønsker å få med seg programmet uten å være fysisk til stede.

Følg Negotiakonferansen digitalt

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker