- Begivenhetsrikt, lærerikt og krevende

Slik oppsummerte forbundsleder Arnfinn Korsmo det siste året og dagens realiteter i arbeidslivet, da han åpnet Negotias landsmøte lørdag.

Tekst og foto: Terje Bergersen

Korsmo startet med å omtale tariffoppgjøret i 2016. Forbundet gikk hardt ut tidlig på året med ambisjon om å sette en stopper for bedrifters tariffhopping.

Vil trekke lærdom av årets tariffoppgjør

- Gjennom hele 2016 har det vært jobbet målrettet for å mobilisere til innsats og forberede til en eventuell konflikt. Vi var godt forberedt og vi satte oss høye mål. Så kom vi likevel til en løsning i meklingen, som gjorde at vi unngikk konflikt. Noen var nok lettet over det. Samtidig skal vi erkjenne at det er delte meninger om løsningen og noen er dypt skuffet, sa forbundslederen.

Han la til at han som forbundsleder vil bidra til at Negotia legger skuffelsen bak seg, at man drar lærdom av hendelsen og løfter blikket mot nye utfordringer. Forbundsstyret har også bestemt at oppgjøret skal evalueres, og har engasjert FAFO til å utføre dette.

Fortsatt store omstillinger

Uroen i arbeidsmarkedet med store strukturendringer og nedbemanning, merkes fortsatt godt for Negotia både når det gjelder arbeidsmengde og medlemsutvikling.

- Det er ingen tvil om at norsk næringsliv er i kraftig endring. Den klare prioriteringen av innsatsen er rettet mot kjerneoppgaven vår, som er å bistå medlemmer som trenger det. Som forbundsleder og på vegne av medlemmer og tillitsvalgte, vil jeg gi stor honnør til administrasjonen for solid arbeid i denne sammenhengen, sa Korsmo.

På Negotias landsmøte deltar totalt 130 delegater, ansatte og gjester

Negativ medlemsutvikling for første gang på mange år

På Negotias landsmøte deltar totalt 130 delegater, ansatte og gjester

Negotia har gjennom mange år hatt en stigende medlemsutvikling. I 2016 har det derimot gått litt tilbake. Statusen er om lag 300 i minus siden årsskiftet. Arnfinn Korsmo understreker imidlertid at det rekrutteres godt i organisasjonen, og at det er interessante ting som skjer.

- Vi får stadig nye og interessante medlemsgrupper. En av de siste tilvekstene er faktisk en gruppe kunnskapsarbeidere ansatt i NHO, som vi nå vil kreve tariffavtale for.  Og vi er ellers i kontakt med mange spennende miljøer både fra det tradisjonelle og «nye» arbeidslivet, som vurderer medlemskap hos oss.

Venter god diskusjon om politisk plattform

På dette landsmøtet behandles en nyskapning i Negotia – en politisk plattform som er ment å peke ut kursen for forbundets veivalg de neste 15 årene. I tillegg til ambisjoner knyttet til tariffspørsmål, medlemsmarked og -service, beskriver plattformen diverse nærings- og samfunnspolitiske områder.

- Dette er nok litt nytt og uvant for mange, samtidig er det i tråd med forbundets ambisjoner som blant annet er uttrykt på landsmøter gjennom årene. Dette er også i takt med den utviklingen vi har gjort skritt for skritt de siste årene, hvor vi faktisk er blitt både mer synlige og mer politiske, vel å merke ikke partipolitiske, understreket forbundsleder Arnfinn Korsmo.

Humankapitalen viktigst

YS-leder Jorunn Berland var på plass og hilste til landsmøtet under åpningen. Hun pekte på den rivende utviklingen samfunnet og arbeidslivet nå er inne i, med utfordringer innen blant annet digitalisering, robotisering og klima.

- Noen kaller det som nå skjer for den fjerde industrielle revolusjon. Fagbevegelsen har sitt ansvar for å takle utfordringene. Vi må hele tiden vise fram de konkrete resultatene vi oppnår, og spille med og ikke mot utviklingen. Og så vil jeg understreke at humankapitalen, menneskene, er den viktigste ressursen oppi det hele.

- Jeg ser at Negotia har mange spennende saker til diskusjon på dette møte, og jeg ønsker dere et godt landsmøte, sa YS-lederen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker