AFP-evalueringen er klar

Torsdag la LO og NHO fram evalueringen av AFP. Hovedkonklusjonen er at målet om at ansatte står lenger i jobb er nådd.

Da avtalefestet pensjon i privat sektor ble lagt om i 2008, ble det samtidig avtalt at det skulle gjennomføres en evaluering av ordningen i 2017. Dette er nå gjort av LO og NHO. YS har deltatt i en referansegruppe.

Hensikten med omleggingen av AFP var å tilpasse den til ny alderspensjon i folketrygden, og få folk til å stå lenger i jobb. Hovedkonklusjonen etter evalueringen er at den har fungert etter hensikten. Mens en av fire ansatte i den gamle AFP-ordningen sluttet å jobbe ved 62 år, gjelder dette bare en av seks etter omleggingen.

Her er en kort oppsummering av konklusjonene i AFP-evalueringen:

  • Hovedmålene med reformen er oppfylt.
  • Pensjonsnivået og muligheten til å gå av ved 62 år er opprettholdt.
  • Ansatte i AFP-bedrifter står lenger i arbeid, og bidrar til å styrke bærekraften i pensjonssystemet.
  • Bedriftenes og statens utbetalinger har utviklet seg omtrent som forventet.
  • Bedriftenes gjensidige ansvar for de ufonderte forpliktelsene vil øke ved en videreføring av dagens premie- og ytelsesnivå
  • Dessverre mister endel arbeidstakere retten til ytelsen selv etter mange år i en AFP-bedrift
  • Yngre verdsetter ofte AFP lavt fordi det ikke har betydning om bedriften du jobber i har AFP før ansiennitetsperioden inntrer.

Les hele rapporten: Evaluering av AFP i privat sektor

 

Det er ventet at avtalefestet pensjon (AFP) blir tema i hovedtariffoppgjøret 2018

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker