- Digitalisering fører til store omveltninger i arbeidsmarked og arbeidsliv. Det holder ikke at vi bare følger med utviklingen hver for oss, sier YS-leder Jorunn Berland. Foto: Terje Bergersen

YS ønsker teknologiminister

- Den raske utviklingen innen teknologi og digitalisering krever sterkere planlegging og koordinering, sier YS-leder Jorunn Berland. Hun mener Solberg II-regjeringen bør utnevne en egen teknologiminister.  

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre forhandler i disse dager om en ny regjeringsplattform. Dette åpner muligheten for en endring i dagens departementsstruktur. YS mener at tiden er inne for å opprette en egen statsrådspost for digitalisering og teknologi.

Vil samle teknologiporteføljen

 - Måten vi jobber på og hvordan vi lever, vil endre seg i raskere tempo enn før. Vi trenger at én statsråd i regjeringen har hovedansvaret for å lede arbeidet med å føre Norge inn i den digitale æraen, sier YS-leder Jorunn Berland.

Berland peker på at porteføljen for teknologi og IKT i dag er spredt på flere departementer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for bruk av IKT i offentlig sektor. Samferdselsdepartementet har ansvar for digital kommunikasjon og infrastruktur. Kunnskapsdepartementet har ansvar for forskning og utdanning på feltet, mens næringsministeren har ansvaret for Innovasjon Norge og rammebetingelser og støtteordninger for næringslivet.

YS-lederen viser til at flere andre land har hatt liknende poster i sine regjeringer. Blant annet utnevnte President Obama en "Chief Technology Officer" til å koordinere arbeidet med teknologi og innovasjon i Det Hvite Hus. Også Kina, India og Canada har ministre med hovedansvar for teknologi.

Ønsker egen digitaliseringsstrategi for arbeidslivet

- Digitalisering er ikke én ting. Det er et paraplyord for mange prosesser som endrer samfunnet gjennomgripende på tvers av sektorer, bransjer, politiske og faglige felt, sier Berland.

Hun mener det er behov for en strategi som ser endringene i sammenheng, og viser til Tyskland som mellom 2012 og 2017 gjennomførte to slike prosesser - "Industrie 4.0 platform" og "Work 4.0".

- Dette er eksempler på at det går an å ligge politisk i forkant. Digitalisering fører til store omveltninger i arbeidsmarked og arbeidsliv. Da holder det ikke at vi bare følger med utviklingen hver for oss. Vi bør i fellesskap finne ut av hvordan vi ønsker at digitalisering skal tjene samfunnet og arbeidslivet og hvordan vi skal komme dit.

Berland forteller at den tyske fagbevegelsen har spilt en avgjørende rolle i å forankre en felles, tverrpolitisk forståelse, både når det gjelder realiteter og hva slags utvikling de ønsker for framtida. Hun ønsker en liknende prosess i Norge.

- Norge vil være tjent med en liknende prosess. Vi er ett av landene der ny teknologi innføres fort, og hvor store deler av arbeidsstyrken er i stand til å henge med i utviklingen på grunn av høyt kompetansenivå. Samtidig ser vi at det trengs en systematisk innsats for å sikre at alle typer arbeidstakere får den kompetansen de trenger, sier YS-leder Jorunn Berland.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker