Regionsmøtene

Negotia består av 7 regioner. Regionsmøtene avholdes innen utløpet av april måned. 

Regionsmøte:

Forbundsstyrets medlemmer er ansvarlig for koordineringen av regionsmøtene.

I regionmøtet har hver avdeling rett til å møte med minst 2 representanter + 1 UNG representant. I tillegg kan avdelingen møte med 1 representant per oppnådd 100 yrkesaktive medlemmer for de første 500 yrkesaktive medlemmene i avdelingen per 1.1, deretter 1 representant per oppnådd 150. Regionens faste ungstyrerepresentant møter med stemmerett i regionmøtene. Representanten inngår ikke i avdelingens delegasjon. Ved forfall innkalles 1. vara for ungstyrerepresentanten.

Regionsmøtene skal behandle følgende saker:

 • Saker som regionens avdelinger finner det hensiktsmessig å drøfte.
 • Høringssaker utsendt av forbundsstyret.
 • Forberede saker til landsmøte.
 • Avdelingens kandidater til forbundsstyret og komiteer presenteres for regionsmøtet.
 • Velge regionens representanter til styret i Negotia Ung for 2 år, der plassene er på valg annethvert år, samt en vararepresentant som velges for 1 år.
 • Velge ett medlem og ett varamedlem til landsmøtets valgkomite. Dette gjøres året etter at det er gjennomført valg av forbundsstyre på landsmøtet og tiltrer 1. mai året den er blitt valgt.
 • Velge regionens representanter med vararepresentanter til landsmøte.
 • Det føres protokoll fra regionsmøtene.

Regionene har følgende inndeling: 

 • Nord: Avdelingene Tromsø, Hålogaland, Salten, Helgeland og Svalbard.
 • Midt: Avdelingene Trøndelag, Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal.
 • Vest: Avdelingene Hordaland, Sør-Rogaland, Haugesund og Fjordane
 • Sør: Avdelingene Sørlandet, Buskerud, Vestfold og Telemark.
 • Øst: Avdelingene Innlandet, Romerike, Borg og Moss.
 • Oslo: Avdeling Oslo & omegn
 • Landsomfattende og Konsernavdelinger (LKA): Avdelingene Den Norske Seminteknikerforening, EVRY, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, IBM Services, Jotun, NORTURA, Orkla foods Norge, Orkla Confectionery & Snacks, Røde Kors, Telenor, Tine, Økonomiforbundet. 

Veiledning for regionsmøter.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker