FAGAKTUELT

Har du nettopp fått ny jobb? Gratulerer! Det er lurt å ta en gjennomgang av forsikringene dine nå – her får du tips til hva du bør se etter. 

Kjenner du dine rettigheter og hva du har krav på? Her har vi samlet de viktigste lovene og reglene knyttet til ferie og feriepenger.

Her vil dere finne relevant informasjon ved konflikt.

Sammen om kompetanseløft for kunstig intelligens. Fra venstre: Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia; Trond Markussen, president i NITO; Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet og Dragana Trifunovic, leder strategi og organisasjonsutvikling i Digital Norway. Foto: Digital Norway

Tre arbeidstakerorganisasjoner og Digital Norway har nå klar et rykende ferskt opplegg med folkeopplysning for bruk og håndtering av kunstig intelligens på norske arbeidsplasser.

Foto: NTB for YS-pensjon

Livet består av valg. Du velger utdannelse og jobb, hvor du vil bo, og hvilke fritidsinteresser du vil dyrke. Vi er egentlig ganske flinke til å velge – i alle fall de tingene som ligger i den umiddelbare fremtiden vår. 

Det er unødvendig å betale mer enn du må. Hvis du er dobbeltforsikret, kjører mindre bil enn i fjor eller har pusset opp, kan det være penger å spare. Sjekk ekspertenes tips.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Er du klar over at fagforeningskontingenten er fradragsberettiget i skattemeldingen? For 2022 er fradraget på inntil 5800 kroner, og for 2023 øker det til 7700.

Illustrasjon: AdobeStock

Sist man undersøkte omfanget av seksuell trakassering på arbeidsplassen, var i 2019. Da svarte en av 20 ansatte at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet én gang i måneden eller oftere. Over tre ganger så mange kvinner som menn opplevde slik uønsket oppmerksomhet. Unge arbeidstakere, nyansatte og midlertidig ansatte er også mer utsatt.

Illustrasjon: AdobeStock

Varsling i arbeidslivet innebærer at en arbeidstaker sier ifra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke regler som gjelder.

«Sluttpakke» er dagligtale for en avtale der en arbeidstaker og en arbeidsgiver blir enige om at arbeidsforholdet skal opphøre i bytte mot at arbeidstaker mottar et vederlag. 

Foto: Mostphotos

En arbeidsavtale er en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer ansettelsesforholdet. 

Denne artikkelen skal gi råd til medlemmer og tillitsvalgte om forberedelser og gjennomføring av drøftingsmøtet i nedbemanningssituasjoner.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Som tillitsvalgt har du myndighet til å inngå avtaler om arbeidstiden på vegne av dine medlemmer. Dette innebærer også et ansvar. Her er noen praktiske tips angående utvidet overtid og fleksitid eller gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Foto: Mostphotos

En pensjon skal sikre arbeidstakers inntekt etter at arbeidskarrièren er over

Ny lovendring trådte i kraft 1.januar 2021 – du har nå en egen pensjonskonto!

Har dere fleksitid eller ønsker dere å få fleksitid i bedriften? Denne artikkelen gir deg som er tillitsvalgt tips og råd om utforming av slike avtaler på arbeidsplassen. Vi tar for oss både innføring av fleksitid fra grunnen av og reforhandling av en allerede eksisterende ordning.

Dette kan bli en aktuell problemstilling for noen fremover.

Rettigheter og velferd kommer ikke av seg selv. Heller ikke at ansatte verdsettes og har innflytelse. Å sikre framtiden for deg og meg som arbeidstakere betyr å fortsette det gode samarbeidet. Oss imellom og i dialog med våre arbeidsgivere.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

At arbeidsgiver krever taushetsplikt når forhold ved bedriften drøftes er ikke uvanlig, men kan skape vanskelige situasjoner for den tillitsvalgte.

Nå må virksomhetene legge fram sitt kjønnsregnskap!

Fra nyttår 2020 ble kravene til rapportering på likestilling i norske virksomheter skjerpet. Lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivåer i virksomheten må nå legges fram. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker